headerimg

 Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Ps 113,3.

List do Parafian 25.09.2022

26 Niedziela Zwykła                               25.09.2022

Czytania liturgiczne:  Am 6,1a.4-7; Ps 146; Łk 16, 19 - 31; 1Tym 6,11 - 16

Bóg, który „na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię” (2Tym 1,10)

Co wynika z tego światła dla twojego obecnego życia?

Księga Amosa         Przyjmuję Boże ostrzeżenia?

Życie skoncentrowane na konsumpcji, w czasach proroka Amosa, zostało opisane w taki sposób: Leżą na łożach z kości słoniowej i wylegują się na dywanach; jedzą oni jagnięta z trzody i cielęta ze środka obory”. „Piją czaszami wino i najlepszym olejkiem się namaszczają, a nic się nie martwią upadkiem domu Józefa”. „W mniemaniu swoim oddalacie dzień niedoli, a rzeczywiście przybliżacie panowanie gwałtu”, ostrzega prorok(6,3). Przejadają to, co zapewnia pomnożenie, wypierają myśli o skutkach dla całego narodu i upewniając siebie nawzajem, że żadna niewola im nie grozi. „Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii, książętom pierwszego z narodów”.

W jakiej dziedzinie swojego życia potrzebujesz refleksji nad Bożym ostrzeżeniem?

Ew wg. Św. Łukasza   Nie potrzebuję magii ani żadnych znaków by żyć w królestwie Bożym?

Przypowieść o bogaczu i Łazarzu, jest wypowiadana wobec faryzeuszy uważających się za sprawiedliwych  i wypełniających przepisy Prawa. Jezus zna również ich skryte życie i myśli. W życiu ziemskim można udawać i manipulować, można być pozornie świętym. Sprawiedliwym przed Bogiem czyni wiara podobna do wiary Abrahama. Po śmierci fizycznej zarówno bogacz jak i Łazarz znajdują się w rzeczywistości, której nic i nikt nie może zmienić. Abraham, w obecności Łazarza, mówi do cierpiącego i oczekującego pomocy bogacza między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać". Bogacz próbuje ratować bliskich, jeszcze żyjących; „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca! Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki". „Gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu Abraham: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą"; magia – pojawienie się zmarłych wobec żywych nie jest skuteczniejsze od objawionej prawdy zawartej Słowie Bożym. Zbawia wiara potwierdzana wiernym naśladowaniem Jezusa.

Na czym ty budujesz swoje przekonania dotyczące życia wiecznego?

1 List do Tymoteusza    Rozpoznaję w Słowie Króla to, co jest Jego wolą dla mnie i tych obok?

„Korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami”(6,10).Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością! Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa Tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata – Królestwo Moje nie jest z tego świata - ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa”. Już nie należę do tego świata, chociaż jestem w tym świecie.

Jak rozpoznajesz w nauce Króla znaczenie takich słów jak: sprawiedliwość, pobożność, wiara, miłość, wytrwanie, łagodność – by były one czytelne w twoim życiu  dla świata?

Serdecznie zapraszamy na "Spotkanie z Biblią" o godz. 19:00 w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.

KONTAKT

Parafia Matki Bożej Zwycięskiej
os. Zwycięstwa 123, 61-649 Poznań
tel. 61 823 00 19
KONTO BANKOWE PARAFII
52 9068 1013 0427 5646 4012 7002

MSZE ŚWIETE

Niedziela: 8:00 9:30 11:00 12:15 18:00

Dni powszednie: 7.00 18.30

BIURO PARAFIALNE

Poniedziałek 9:00-10:00

Wtorek, Piątek 17:00-18:00