headerimg

 Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Ps 113,3.

Historia parafii

 • 5.VII.1983 - ks. Zbigniew Orłowski przybywa do parafii Św. Stanisława Kostki i otrzymuje zadanie zbudowania kościoła oraz zorganizowania duszpasterstwa na Os. Zwycięstwa
 • 3.XI.1983 - po uzyskaniu zgody od władz świeckich rozpoczynają się pierwsze prace porządkowe części terenu pod tymczasową kaplicę
 • VI.1984 - zakończenie budowy kaplicy
 • 1.VII.1984 - ksiądz Arcybiskup Jerzy Stroba Metropolita Poznański, poświęcił podczas Mszy świętej kaplicę
 • 1.IX.1984 - w pomieszczeniach katechetycznych rozpoczęła się nauka religii
 • XI.1984 - księża zamieszkali w pokojach przy kaplicy
 • V.1985 - pierwsza I Komunia Święta
 • VI.1985 - pierwsza Procesja Bożego Ciała na osiedlu
 • VI.1985 - pracę rozpoczyna biblioteka parafialna
 • 1.VII.1985 - do parafii przybywa drugi wikariusz - ks. Grzegorz Szymański
 • X.1985 - powstaje wspólnota Żywego Różańca
 • 1.XI.1985 - ksiądz Arcybiskup ustanowił Ośrodek Duszpasterski: Parafię p.w. Matki Bożej Zwycięskiej
 • X.1986 - powstaje chór parafialny Kanon
 • 1-16.VIII.1987 - pielgrzymka parafialna do Rzymu
 • IX.1987 - parafia otrzymała zgodę na budowę kościoła
 • 8.XII.1987 - poświęcenie sztandaru parafialnego
 • III.1988 - rozpoczynają się pierwsze prace przy budowie świątyni
 • III.1988 - powołano Radę Duszpasterską
 • 4-5.VI.1988 - I wizytacja kanoniczna ks. Arcybiskupa Jerzego Stroby
 • 24.XII.1988 - z parafii odchodzi ks. Marian Klimek; opiekę nad dziećmi przejmuje ks. Tadeusz Łukowiak
 • 10-17.VI.1990 - pierwsze parafialne Misje Święte. Rozpoczyna się parafialny Kongres Eucharystyczny; przed budowanym kościołem ustawiono krzyż
 • 30.VI.1990 - z parafii odchodzi ks. Grzegorz Szymański; pracę z młodzieżą kontynuuje ks. Marek Matyba
 • 1.IX.1990 - rozpoczyna się nauka religii w Szkole Podstawowej
 • 24.VI.1992 - wyjazd młodzieży na pielgrzymkę do Włoch
 • 27.V.1993 - w Katedrze otrzymuje święcenie kapłańskie syn naszej parafii Marek Tarło-Jawtok
 • 30.V.1993 - ks. Neoprezbiter odprawił swoja pierwszą Mszę świętą
 • 13.VI.1993 - VI Kongres Eucharystyczny
 • 1994 - Rok Rodziny
 • 26.V.1994 - święcenia kapłańskie otrzymuje diakon Adam Lewandowski
 • 30.V.1994 - ks. Neoprezbiter odprawił mszę świętą prymicyjną
 • 24.XII.1994 - Pasterka, pierwsza Msza św. w nowym kościele
 • 1.VII.1995 - pożegnanie ks. Tadeusza Łukowiaka, pracę z dziećmi przejmuje ks. Roman Dworacki
 • 12.IX.1995 - do parafii przybywa ks. Arcybiskup Jerzy Stroba, aby konsekrować nowy kościół
 • 24.IX.1995 - ukazał się pierwszy numer parafialnej gazetki Victoria
 • 9.X.1995 - II wizytacja kanoniczna ks. Arcybiskupa Jerzego Stroby
 • 25.V.1996 - Mszę św. prymicyjną odprawił ks. Paweł Pacholak
 • 5.VI.1997 - Jan Paweł II w Poznaniu, parafianie uczestniczą w spotkaniu na placu Mickiewicza
 • V.1997 - Mszę św. Prymicyjną odprawił ks. Krzysztof Szymendera
 • 1.VII.1997 - z parafii odchodzi ks. Marek Matyba i ks. Roman Dworacki; pracą z dziećmi zajął się ks. Wojciech Kryza, a pracę z młodzieżą kontynuuje ks. Tomasz Buliński
 • IV.1997 - wykonano pierwsze wykopy po nowe probostwo
 • X.1997 - powstał parafialny oddział Akcji Katolickiej. Pierwszym prezesem został Pan Eugeniusz Pacholak
 • X.1998 - grupa parafian z ks. proboszczem uczestniczyła w diecezjalnej pielgrzymce do Rzymu z okazji 20 lecia Pontyfikatu Jana Pawła II
 • 29.V-6.VI.1999 - II misje parafialne prowadzone przez Ojców Filipinów ze Świętej Góry w Gostyniu
 • 30.V.1999 - uroczyste obchody 25-lecia kapłaństwa Ks. Proboszcza Zbigniewa Orłowskiego
 • VII.1999 - ks. Wojciech Kryza zostaje przeniesiony do parafii w Murowanej Goślinie; w parafii pozostaje jeden wikariusz
 • IX.1999 - parafia obchodzi 15 lat istnienia, uroczystą liturgię odprawił ks. abp. Juliusz Paetz
 • 1.I.2000 - uroczyste rozpoczęcie Roku Wielkiego Jubileuszu
 • VIII.2000 - pielgrzymka młodzieży z ks. Tomaszem Bulińskim do Rzymu na Światowe Dni Młodzieży
 • XI.2000 - do użytku zostaje oddany budynek nowego probostwa
 • 23-25.XI.2001 - I Krajowy Kongres Akcji Katolickiej w Poznaniu, w którym udział bierze oddział parafialny Akcji Katolickiej
 • VII.2002 - ks. Tomasz Buliński zostaje przeniesiony do parafii w Nowym Tomyślu. Jego miejsce zajmuje ks. Krzysztof Karczmarek
 • 18.VIII.2002 - udział parafian w spotkaniu z Papieżem na krakowskich Błoniach
 • 5.XI.2002 - otwarcie świetlicy parafialnej
 • 5.XII.2002 - bp. Grzegorz Balcerek poświecił świetlicę parafialną
 • 9-10.III.2003 - wizytacja kanoniczna bp. Zdzisława Fortuniaka
 • 12 IX 2003 - poświęcenie figury Madonny Zwycięskiej, Patronki Parafii, podczas Uroczystej Sumy Odpustowej
 • 11 IX 2005 - Uroczysta Suma pod przewodnictwem ks. abpa Metropolity Stanisława Gądeckiego, który po Mszy św. dokonał poświęcenia Boiska do gry w Mini Golfa im. Jana Pawła II
 • 12 IX 2005 - Msza św. Odpustowa celebrowana przez 5 kapłanów pochodzących z naszej Parafii
 • 16-28.IX.2005 - Parafialna Pielgrzymka Praga, Wiedeń, Mariazell, Medjugorie, Dubrownik, Marija Bistrica.
 • 16-28.IX.2005 - Parafialna Pielgrzymka Praga, Wiedeń, Mariazell, Medjugorie, Dubrownik, Marija Bistrica. 
 • 4-7.X.2006 - Pielgrzymka parafian do Łagiewnik, Tuchowa, Komańczy i Lwowa.
 • VIII.2007 - Rozpoczęto prace przy wymianie ławek w nawie głównej kościoła.
 • 24-25.V.2008 - Wizytacja Pasterska Parafii przez bpa Marka Jędraszewskiego.
 • 19.XII.2008 - Odbyło się pierwsze organizacyjne spotkanie chóru męskiego. W spotkaniu wzięło udział 10 panów, którzy powołali męski zespół śpiewaczy – chór, pod kierownictwem muzycznym Pana Józefa Kasprzaka, organisty naszej Parafii.
 • 20.XII.2008 - Nowy ks. wikariusz. Naszym nowym ks. wikariuszem od 20 grudnia został ks. Waldemar Szkudlarek, dotychczasowy wikariusz w parafii św. Jana Chrzciciela w Lesznie
 • 13.X.2009 - Spotkanie z młodymi ludzimi z Braćmi z Taize, poświęcone przygotowaniom do Europejskiego Spotkania Młodych, które odbędzie się w Poznaniu na przełomie roku 2009/2010
 • 29.XII.2009 - W naszej Parafii, w dniach od 29 grudnia do 2 stycznia 2010 r. gościły grupy młodzieży z Francji, Chorwacji i Ukrainy, która uczestniczyła w 32 Spotkaniu Młodych w Poznaniu
 • 2.VII.2010 - W ramach godnego przeżywania Roku Jubileuszowego, grupa 100 parafian pod opieką duszpasterską ks. Proboszcza , odbyła w dniu 2 lipca pielgrzymkę dziękczynną na Jasną Górę połączoną z całonocnym czuwaniem i adoracją w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej oraz do Sanktuarium Maryjnego w Tulcach.
 • 4.IX.2010 - Uroczystą Mszą św. z nauką, rozpoczęły się Misje Parafialne „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (MK 16, 15), które prowadzili Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Misje to godne przygotowanie się wszystkich parafian do uroczystości Jubileuszu  25-lecia Parafii.
 • We wrześniu przeżywaliśmy Jubileusz 25-lecia Parafii oraz 15-lecia Konsekracji Naszego Kościoła.
 • 12.IX.2010 - Główną uroczystością Jubileuszu 25-lecia Parafii. Uroczysta Msza Św. Odpustowa o godz. 12.15 której przewodniczył Metropolita ks. abp Stanisław Gądecki, z udziałem księży, którzy pracowali w naszej Parafii.
 • 13.IX.2010 - Poświęcona została kapliczka Matki Bożej Fatimskiej – dar naszej Parafii na Jubileusz 25-lecia, przy której odprawione zostało pierwsze nabożeństwo Fatimskie. Kolejne nabożeństwa Fatimskie przed kapliczką odprawiane będą 13 każdego miesiąca od maja do października.
 • 14.VI.2011 - W 37 rocznicę święceń kapłańskich, odbyło się koleżeńskie spotkanie kapłanów z rocznika święceń ks. Proboszcza, którego najważniejszym momentem była wspólna Eucharystia z udziałem licznie zgromadzonych parafian.
 • 9.IX.2011 - Pielgrzymka do Łagiewnik w Krakowie, na dzień Dziękczynienia Archidiecezji Poznańskiej za Beatyfikację Jana Pawła II pod opieką ks. Proboszcza. Program pielgrzymki obejmował również odwiedziny Góry Św. Anny, Wadowic oraz Kalwarii Zebrzydowskiej.
 • 4.X.2012 - 10 dniową pielgrzymka – szlakiem miejsc pielgrzymkowych i Objawień Maryjnych na Węgry, wyjechała parafialna pielgrzymka pod opieką ks. Proboszcza. Pielgrzymi zwiedzili mi. Györ, Zirc, Tihany, Esztergom, Budapeszt, Mariabesnyö, Eger.
 • 14.X.2012 - W niedzielę nastąpiła inauguracja "Roku Wiary" w parafiach całej archidiecezji. W naszej Parafii dokonało się to przez uroczyste wniesienie dokumentów Soboru Watykańskiego II i Katechizmu oraz umieszczenie ich na wyróżnionym miejscu w kościele.
 • 13.III.2013 - Mamy papieża ! Habemus papam ! Kardynał Jorge Bergoglio został papieżem. Przyjął imię Franciszek
 • 25.III.2012 - W kościele zainstalowane zostały nowe organy na chórze.
 • 24.IV.2012 - Pod opieką duszpasterską Ks. Proboszcza wyjechała autokarowa pielgrzymka na Litwę i Ziemię Augustowsko-Suwalską. Uczestnicy pielgrzymki w ciągu 6 dni zwiedzili: Kowno, Szydłów, Szawle, Wilno, Troki, Sejny, Wigry, Augustów, Świętą Lipkę, Gietrzwałd.
 • 9.VI.2012 - Gościliśmy Ks. Władysława Chałupiaka, Proboszcza nowobudowanego kościoła w Jampolu na Ukrainie, który wygłosił Słowo Boże na wszystkich  Mszach św. Po każdej Mszy św. wierni składali ofiary na pomoc w budowie nowego kościoła.
 • 14.X.2012 - września Koncert Muzyki Cerkiewnej. Po wieczornej mszy św. wierni zgromadzeni w kościele wysłuchali koncertu muzyki cerkiewnej w wykonaniu Chóru Kameralnego Cappella Musicea Antiquae Orientalis pod batutą Leona Zaborowskiego.
 • 23.X.2012 - Wizytacja kanoniczna Metropolity Poznańskiego ks. abpa Stanisława Gądeckiego w naszej parafii.
 • 27.IV.2014 - Kanonizacja Jana Pawła II
 • 24.V.2014 - Jubileusz 40 - lecia Święceń Kapłańskich ks. Proboszcza.
 • 25.VII.2015 - sierpnia Witaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej nowego wikariusza, księdza Adama Maćkowiaka
 • 14-28.IX.2015 - Parafialna Pielgrzymka śladami św. Pawła do Grecji
 • 18.X.2015 - października uroczyste przeniesienie relikwii św. Jana Pawła II
 • 18.X.2015 - przeżywaliśmy jako dzień dziękczynienia za dar 30-lecia naszej parafii. W dniu tym gościliśmy księdza Leona Praczyka, który wygłosił stosowne Słowo Boże na Mszach św. O godz. 21.00 złożyliśmy Akt Zawierzenia naszych rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi, a po Apelu relikwie św. Jana Pawła II, w uroczystej procesji przeniesione zostały do Kaplicy Relikwii.
 • 28.XI.2015 - Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego 1050 lecia Chrztu Polski
 • 3.XII.2015 - W naszej parafii gościliśmy ks. Jarosława Cieleckiego, który pielgrzymuje z relikwiami św. Charbela oraz kopią obrazu Matki Bożej Wniebowziętej z kościoła w Niegowici.
 • 9.IV.2016 - Parafialna Pielgrzymka " Jubileusz 1050 lecia Chrztu Polski " do Gniezna i na Lednicę w związku z uroczystościami Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.
 • 18.VII.2016 - W naszej parafii gościliśmy 40 osobową grupę młodzieży z Francji, która udaje się na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa.
 • X.2016 - W kościele uzupełniono komplet nowych ławek dla wiernych oraz jeden nowy konfesjonał w Kaplicy Relikwii św. Jana Pawła II
 • 11.II.2017 - Uroczystość wręczenia patentów oficerskich duchownym. W dniu 11 lutego 2017 roku w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia patentów oficerskich duchownym z jednostek kleryckich, którzy w latach 1959-1980 odbywali przymusową służbę wojskową w tzw. jednostkach kleryckich. Po zakończeniu Eucharystii minister obrony narodowej wręczył patenty oficerskie 163 księżom, w tym księdzu Proboszczowi Zbigniewowi Orłowskiemu.
 • III.2017 - Ustawiono drugi nowy konfesjonał w Kaplicy Miłosierdzia Bożego
 • 5-12.V.2017 - Parafialna Pielgrzymka do Ziemi Świętej. W dniach od 5 do 12 maja grupa parafian udała się na pielgrzymkę po Ziemi Świętej, pod duchową opieką ks. Proboszcza.
 • 23.V.2017 - Nawiedzenie obrazu św. Józefa w naszej parafii. Peregrynacją, poprzedzająca oddanie całej Archidiecezji św. Józefowi, Patronowi Rodzin, rozpoczęła się realizacja programu nowej ewangelizacji przeznaczonego dla narzeczonych, młodych małżeństw i rodziców.
 • 7.III.2018 - Wizytacja kanoniczna ks. biskupa Grzegorza Balcerka
 • 22.VI.2018 - Jubileusz 1050 - lecia Pierwszego Biskupstwa w Polsce.
 • 20.VII.2018 - W prezbiterium zainstalowano nowe oświetlenie, sedile oraz balaski
 • 20-29.VIII.2018 - Pielgrzymka parafialna do Lourdes, Monserrat, Barcelona

KONTAKT

Parafia Matki Bożej Zwycięskiej
os. Zwycięstwa 123, 61-649 Poznań
tel. 61 823 00 19
KONTO BANKOWE PARAFII
52 9068 1013 0427 5646 4012 7002

MSZE ŚWIETE

Niedziela: 8:00 9:30 11:00 12:15 18:00

Dni powszednie: 7.00 18.30

BIURO PARAFIALNE

Poniedziałek 9:00-10:00

Wtorek, Piątek 17:00-18:00