headerimg

 Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Ps 113,3.

Ankieta parafialna 21.04 - myśli zebrane.

Wyniki ankiety parafialnej. Stan na 21.04.2022r.

Oddało głos 7 osób za pośrednictwem strony parafialnej oraz 7 w formie papierowej

15-25 lat 1 osoba

25-40 lat 3 osoby

40-60 lat 4 osoby

Powyżej 60 lat 6 osób

Propozycje:

- seanse filmów nie tylko religijnych !!

- spotkania w świetlicy przy kawie / grach planszowych/  piłkarzykach / bilardzie dla młodzieży i parafian!!     

- renowacja minigolfa!          

- ogrzewania  w kościele i salce spotkań biblijnych !!!

- więcej spowiedzi przed mszami i w 1 piątki m-ca. Ustalenie stałych godzin spowiedzi!

- przeniesienie mszy w intencji rodzin i dzieci chrzestnych z 1 sob.miesiąca na inną sobotę!

- aby adoracja była min. 10 minut w milczeniu !!!!

- aby Adoracja była zawsze poświęcona tylko Trójcy Świętej, założenie kaplicy Adoracji Wieczystej!

- żeby podczas niedzielnych Mszy były wyczytywane nazwiska osób, które odeszły do wieczności w minionym tygodniu. Jako wspólnota parafialna powinniśmy o tym wiedzieć, by móc wesprzeć modlitwą !!!

- integracji przez wspólne wyjazdy, akcje!!

- rezygnacji ze sztucznych rzeczy w kościele ( świece..)!

- nauki nowych pieśni przed Mszą Św, pozostawania na dziękczynieniu po Mszy Św., rezygnacja z dodatkowych modlitw po mszy !

Działania:

- pomoc dla konkretnych mieszkańców parafii (zbiórki pieniędzy, jedzenia, ubrań, sprzętu AGD, opieka nad dziećmi, towarzystwo dla osób starszych),

- organizacja festynów, wspólnych rajdów, wyjazdów, pielgrzymek do pobliskich miejsc,

- dyżur w świetlicy w piątki po wieczornej Eucharystii,

- włączenie się w różaniec święty,

- pomoc w prowadzeniu biblioteki.

                Ponadto, wśród młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania ( 17 osób ) i grupy 6 osób z klas ponadpodstawowych tworzących od 7 lat grupę dzielenia, zebrano wypowiedzi na temat:

A. co byś zmienił w parafii ?

- godzinę niedzielnej mszy dla młodzieży. Na godz.18.00

- wzbogacił oprawę mszy dla młodzieży ( dostosowane homilie, zespół muzyczny, procesyjne wejście, ogień..)

- brak przymusu uczestnictwa w nabożeństwach,

B. co zachęciłoby Cię do spotkań z innymi młodymi ludźmi ?

- Wolne rozmowy z młodym księdzem na tematy: jak przekonać się do Boga? Jak wierzyć? Jak odnaleźć się w świecie? Jak zachęcić innych do praktykowania wiary? I na inne nurtujące nas pytania.

- założyć klubik młodych gdzie w stałym miejscu i o stałej porze mogę spotkać się na rozmowy przy ciachu o sprawach ważnych, z możliwością przyprowadzenia kolegi, koleżanki lub innej ważnej dla mnie osoby.

- Sportowe wydarzenia, gry planszowe, wspólne oglądanie filmu i rozmowa o nim..

- Kurs Alpha dla młodych.

- Systematyczne spotkania oparte na wspólnym czytaniu i rozważaniu Biblii, aby lepiej poznać Boga, wzmocnić swoją wiarę, odniesienie przeczytanych treści do życia.

- Modlitwa spontaniczna , dotycząca aktualnych spraw w naszym życiu.

KONTAKT

Parafia Matki Bożej Zwycięskiej
os. Zwycięstwa 123, 61-649 Poznań
tel. 61 823 00 19
KONTO BANKOWE PARAFII
52 9068 1013 0427 5646 4012 7002

MSZE ŚWIETE

Niedziela: 8:00 9:30 11:00 12:15 18:00

Dni powszednie: 7.00 18.30

BIURO PARAFIALNE

Poniedziałek 9:00-10:00

Wtorek, Piątek 17:00-18:00