headerimg

 Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Ps 113,3.

Spotkanie z Biblią 28.03.2022

 

Godz.19:00 w salce

Cel spotkań to -  poznawanie Boga, Jego Syna i Ducha w Piśmie Świętym,                                

                             w poszukiwaniu pełni życia wiecznego zgodnie z tym,                                                                    

                              co Jezus powiedział w rozmowie z Ojcem:

„To jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga,

               oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa".(J 17,3)

   To już jest 13 rok wspólnego czytania Biblii w naszej parafii.

        Myśl przewodnia:

"Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu,  abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe" (Rz 12,2).

Forma:   wspólnotowe czytanie i rozważanie kolejnych Ksiąg Biblii, rozdział po rozdziale.

                                        
                                              Serdecznie zapraszamy każdego!

=================================================================================

Na spotkaniu 28 marca - będziemy czytać  Rozdział 4 Listu do Rzymian.

Czy znamy najważniejszą obietnicę Boga dotyczącą relacji z człowiekiem?

  Jak możemy wejść w przestrzeń jej oddziaływania?

  Abraham wzorem? Przecież przykazań wtedy nie było?

  Jakie to ma znaczenie dla dzisiaj dla nas?

Kluczowe wersety:

"Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość"(3)

"I stąd to dziedzictwo zależy od wiary, by było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostała nienaruszona dla całego potomstwa opierającego się na Prawie, ale i dla tego, które ma wiarę Abrahama."(16)

"Ato, że poczytano mu, zostało napisane nie ze względu na niego samego, ale ze względu na nas, jako że będzie poczytane i nam, którzy wierzymy w Tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego.(23-24)

Następne spotkanie 11 kwietnia     Czytamy Rozdział 5

Pokój z Bogiem - Ucisk - Ocalenie - Adam i Chrystus.

 

KONTAKT

Parafia Matki Bożej Zwycięskiej
os. Zwycięstwa 123, 61-649 Poznań
tel. 61 823 00 19
KONTO BANKOWE PARAFII
52 9068 1013 0427 5646 4012 7002

MSZE ŚWIETE

Niedziela: 8:00 9:30 11:00 12:15 18:00

Dni powszednie: 7.00 18.30

BIURO PARAFIALNE

Poniedziałek 9:00-10:00

Wtorek, Piątek 17:00-18:00