headerimg

 Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Ps 113,3.

Spotkanie z Biblią 14.03.2022

Godz.19:00 w salce

Cel spotkań to -  poznawanie Boga, Jego Syna i Ducha w Piśmie Świętym,                                

                             w poszukiwaniu pełni życia wiecznego zgodnie z tym,                                                                    

                              co Jezus powiedział w rozmowie z Ojcem:

„To jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga,

               oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa".(J 17,3)

   To już jest 13 rok wspólnego czytania Biblii w naszej parafii.

        Myśl przewodnia:

"Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu,  abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe" (Rz 12,2).

Forma:   wspólnotowe czytanie i rozważanie kolejnych Ksiąg Biblii, rozdział po rozdziale.

                                        
                                              Serdecznie zapraszamy każdego!

========================================================================================

Na spotkaniu 14 marca -  czytaliśmy  Rozdział 3   Listu do Rzymian    

Jeśli ani poganin, ani pobożny Żyd nie mogą być usprawiedliwieni z uczynków w oczach Bożych,

 to jakie rozwiązanie zaplanował Bóg, aby zbawienie było dostępne dla każdego?

Kluczowe wersety:

„Tak Żydzi, jak i poganie są pod panowaniem grzechu, 10 jak jest napisane:
Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego, 11 nie ma rozumnego, nie ma, kto by szukał Boga” (Rz 3)

23 wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej(Rz 23)

Wszyscy mamy naturę skłonną do grzechu. Pozbawieni jesteśmy łączności z Bogiem, bo On jest święty, my grzeszni. Czy możemy w takim razie zasłużyć sobie dobrymi, religijnymi uczynkami na usprawiedliwienie w oczach Boga? Okazać się na tyle dobrymi, aby wejść z Bogiem w osobistą relację?

„Każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi się uznać winnym wobec Boga,  jako że z uczynków Prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach. (Rz 3)

Odpowiedź jest jasna: nie.   Kto więc może żyć w przyjaźni z Bogiem?

„Dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. 25 Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi” (Rz 3)

Kluczowe pytanie : Czy wierzysz w to? W to, co zgodnie ze swym planem ratowania człowieka, Bóg uczynił w osobie Jezusa Chrystusa?

Następne spotkanie 28 marca.

 Czy znamy najważniejszą obietnicę Boga dotyczącą relacji z człowiekiem?

  Jak możemy wejść w przestrzeń jej oddziaływania?

  Abraham wzorem? Przecież przykazań wtedy nie było?

  Jakie to ma znaczenie dla dzisiaj dla nas?

Serdecznie zapraszamy każdego, kto chciałby wspólnie czytać i rozważać Słowo Boże.

               

KONTAKT

Parafia Matki Bożej Zwycięskiej
os. Zwycięstwa 123, 61-649 Poznań
tel. 61 823 00 19
KONTO BANKOWE PARAFII
52 9068 1013 0427 5646 4012 7002

MSZE ŚWIETE

Niedziela: 8:00 9:30 11:00 12:15 18:00

Dni powszednie: 7.00 18.30

BIURO PARAFIALNE

Poniedziałek 9:00-10:00

Wtorek, Piątek 17:00-18:00