headerimg

Odrzućmy Halloween ...

Zabawa z przymrużeniem oka?

Zanim z uśmiechem przebierzemy nasze dziecko za jakąś zjawę czy makabrycznego bohatera horroru, by wędrując po sąsiadach mówiło: „poczęstunek albo psikus”, zastanówmy się głęboko, w jakim „święcie” tak naprawdę pozwalamy naszym dzieciom uczestniczyć.

Nie jest prawdą, że to tylko zabawa traktowana z przymrużeniem

Zaduszki - tradycja i zwyczaje

Zaduszki - tradycja i zwyczaje

Zaduszki są współczesnym odpowiednikiem pogańskiego święta Dziadów. Dzień Zaduszny przypada na 2 listopada, następnego dnia po Wszystkich Świętych. Z tej okazji, ludzie wspominają wszystkich, którzy odeszli ze świata żywych, modlą się za ich dusze, które według katolickiej wiary, przebywają w czyśćcu.

Zaduszki i ich historia

Misjonarz musi byc i kucharzem i stolarzem.

Z ks. dr. Czesławem Noworolnikiem, sekretarzem Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, rozmawia Alicja Dołowska

Przyszli misjonarze uczą się czterech

Meandry wiary - Dlaczego chrześcijaństwo nieraz rozczarowuje?

Nie zamierzam poruszać w tym miejscu takich kwestii jak wyprawy krzyżowe, inkwizycja czy skandale moralne, lecz odnieść się do zagadnienia utraconej

Meandry wiary - Jak można skutecznie uporać się z grzechami?

Z zasady nikt nie dąży do tego, aby czynić zło. W przypadku wierzących w Boga nie chcą oni obrażać Go swymi złymi czynami, czyli grzechami. Grzechy i

Meandry wiary - Czy niewierzący w Boga mają Bożego Ducha?

Źródłem wszelkiego dobra, czynionego przez ludzi szczerze – z głębi serca, jest Bóg. Zły dąży bowiem tylko do tego, co złe. Może on uczynić coś, co

Meandry wiary - Kościół jest święty czy grzeszny?

W każdą niedzielę i uroczystość po wygłoszonej homilii wyznajemy w Credo wiarę w „[…] jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół”. Ktoś może

Meandry wiary - Czy wiesz, jak szatan usiłuje zafałszować obraz Boga?

Skoro Bóg jest Miłością, Zły dąży w pierwszej kolejności do zafałszowania w umysłach ludzi Jego najwspanialszego przymiotu. Czyni to na różne