headerimg

Niewyobrażalna działalnosć charytatywna Kościoła Katolickiego

charyt 1

Każdy chyba słyszał, że Kościół jest bardzo kosztowny, a jedyne co oferuje to pociechę, w dodatku tylko tym, którzy dają na tacę. Poniższy wpis powstał (i powstaje nadal), by stanowić jeden z wielu dowodów na mylność tego twierdzenia. Działalność charytatywna Kościoła, mimo że ogromna, tylko w niewielkiej części znana jest światu. Ten stan

Msza święta Trydencka – najpiękniejsza rzecz po tej stronie Nieba

Słów kilka o Mszy Trydenckiej

Znany niemiecki liturgista, x. Johannes Brinktrine napisał, że „nie ma na świecie nic większego i nic bardziej świętego od Mszy św. Wzniosłość jej wypływa głównie z tego, że jest ona zarazem ofiarą i sakramentem”. Msza święta, według nauki Soboru Watykańskiego II, jest źródłem i szczytem życia Kościoła Chrystusowego

Nieustający Różaniec

„Stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Nie przypuszczam, by szerokie kręgi społeczeństwa

Nabożeństwo Fatimskie

Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót

Matka Boża objawiając się w Fatimie trojgu pastuszkom – św. Hiacyncie, św. Franciszkowi i Łucji - powiedziała

Przebiegła wierząca

„W spotkaniu z Chrystusem otwiera się dla wszystkich mężczyzn i kobiet w każdym miejscu i żyjących w każdej epoce droga wyzwolenia i zbawienia” –

Kobieta cierpiąca na krwotok

Kobieta z natury ma skłonność do krwawienia. Jest to właściwość dana jej przez Boga, a nie wymyślona przez nią. W okresie menstruacji kobieta krwawi

Nabożeństwo pierwszych piątków miesiąca


Adrian Grycuk/pl.wikipedia.org

Kto dziewięć piątków odprawi jak trzeba,
nie umrze w grzechach, lecz pójdzie do nieba

Pierwszy i

Godzina Święta

Jezus sam poprosił byśmy o tej godzinie czuwali przed Najświętszym Sakramentem

 

Jezus tak bardzo bał się samotności, że zaprosił nas do