headerimg

Szachowy Król

Jezus jest jak szachowy król - dowodzi wszystkimi i udziela mocy i przywilejów Swym żołnierzom. Maryja natomiast jest jak szachowa królowa - choć Król jest najważniejszy i ma potęgę i władzę, to jednak Królowej udzielił największe możliwości ruchu na planszy a kiedy ktoś o coś prosi Króla, to najpewniej przez matkę Króla, bo kto nie ulegnie proszącej mamie.

Co ciekawsze, w walce na szachy z diabłem, Jezus daje nam pionki do gry. Im więcej pionków kładziemy na szachownicy tam większe mamy szanse. Ale jakie szanse mamy jeśli sami wywalamy z naszych szeregów figury, np grając bez Królowej - Maryi. Albo jak robią to ateiści, czyli wyrzucając wszystkie swoje pionki z planszy. Albo nawet szataniści, którzy biorą pionki od diabła i grają jako swymi.

A szatan swych pionków nie wyrzuci jeśli może nas nimi zniszczyć. Dlatego grajmy wszystkimi Bożymi pionkami.