headerimg

Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

Jan Chrzciciel był jedynym synem kapłana Zachariasza i Elżbiety, krewnej Najświętszej Maryi Panny. Jego cudowne narodzenie i posłannictwo zwiastował Anioł Gabriel Zachariaszowi, kiedy ten sprawował w świątyni swe funkcje kapłańskie. Jan urodził się sześć miesięcy przed narodzeniem Chrystusa.
Bardzo wcześnie, może już w dzieciństwie, Jan udał się na pustynię. W piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza rozpoczął swą misję poprzednika i zwiastuna Zbawiciela. Czynił to na pustkowiu, nad Jordanem, w Betanii, później w Ainon niedaleko Salim. Zjawienie się Jana i jego wystąpienia odbijały się szerokim echem po Palestynie i okolicznych krajach. Sprawiła to wiadomość, że oczekiwany Zbawiciel już pojawił się na ziemi. Jan prowadził pokutniczy i pustelniczy tryb życia. Chrzcił wodą ciągnące do niego tłumy. Ochrzcił również Jezusa.

Głowa św. Jana Chrzciciela Zainteresował się nim także władca Galilei, Herod II Antypas. Być może sam Jan udał się do niego, by rzucić mu w oczy: "Nie wolno ci mieć żony twego brata". Rozgniewany władca nakazał go aresztować i osadzić w twierdzy Macheront. W czasie uczty urodzinowej pijany król pod przysięgą zobowiązał się dać córce Herodiady, Salome, wszystko, o cokolwiek poprosi. Ta po naradzie z matką zażądała głowy Jana Chrzciciela. Zginął on ścięty mieczem. Był ostatnim prorokiem Starego Testamentu.

Jan Chrzciciel jest jedynym świętym, którego Kościół czci w ciągu roku dwukrotnie: 24 czerwca - w uroczystość jego narodzenia, i 29 sierpnia - we wspomnienie jego męczeńskiej śmierci.
 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_29082012.html ']);"> Benedykt XVI
Męczeństwo św. Jana Chrzciciela
Audiencja generalna, 29 sierpnia 2012 r.
http://kosciol.wiara.pl/doc/490381.Sw-Jan-Chrzciciel-Prorok-znad-Jordanu']);"> ks. Tomasz Horak
Prorok znad Jordanu
http://www.niedziela.pl/artykul/29295/nd/%E2%80%9ENie-pojawil-sie-nikt-kto-bylby-wiekszy']);"> bp Kazimierz Romaniuk
"Wśród narodzonych z niewiasty nie pojawił się nikt, kto byłby większy od Jana Chrzciciela"
http://www.mateusz.pl/goscie/zd/22/zd22-07.htm']);"> ks. Mieczysław Maliński
Genialny Jan Chrzciciel
http://kosciol.wiara.pl/doc/490381.Sw-Jan-Chrzciciel-Prorok-znad-Jordanu/10']);"> ks. Tomasz Horak
Boża logika Jana Chrzciciela
http://biblia.wiara.pl/doc/423018.Swiety-Jan-Chrzciciel/2']);"> wiara.pl
Historia św. Jana Chrzciciela według Ewangelii
http://biblia.wiara.pl/doc/423018.Swiety-Jan-Chrzciciel/6']);"> ks. Grzegorz Strzelczyk
Program niezwykłego życia
http://www.typo3.cerkiew.pl/index.php?id=swieci&tx_orthcal%5Bsw_id%5D=371&cHash=48bbf588cd9ab18895253acd491fd6f6 ']);"> Jarosław Charkiewicz
Prorok Jan Chrzciciel, poprzednik Pański
http://siomi1.w.interia.pl/29.sierpnia.html']);"> ks. Władysław Hozakowski
Ścięcie św. Jana Chrzciciela
 
http://gloria24.pl/kilka-mysli-o-sw-janie-chrzcicielu']);"> ks. Jan Twardowski
Kilka myśli o św. Janie Chrzcicielu
Ks. Jana Twardowskiego zawsze fascynowała osoba jego patrona. W refleksjach na temat Jana Chrzciciela podkreśla niezwykłość postaci proroka, stojącego na granicy Starego i Nowego Testamentu. Mówi o zagadce jego narodzin, surowym życiu na pustyni z niewybrednym jadłospisem i ubraniem, o wyobrażeniach Mesjasza, pokornej śmierci. Przede wszystkim zaś - o jego najważniejszym życiowym zadaniu: "wskazaniu ręką Jezusa".
http://www.tolle.pl/pozycja/ktoredy-do-nieba']);"> Ewa Stadtmüller
Którędy do nieba? Bogaci i biedni
W tej książeczce dzieci dowiedzą się, jak żyli i co robili, aby dostać się do nieba: św. Helena, bł. Laura Vicuna, św. Filip Nereusz, św. Jan Chrzciciel, św. Benedykt Labre, św. Karol Boromeusz, św. Franciszek Salezy, sł. Boży Jerzy Ciesielski, bł. Edmund Bojanowski, św. Monika i św. Augustyn.