headerimg

Godzina Święta

Jezus sam poprosił byśmy o tej godzinie czuwali przed Najświętszym Sakramentem

 

Jezus tak bardzo bał się samotności, że zaprosił nas do niezwykłej adoracji. Z czuwaniem tym związane są szczególne obietnice.

 Historia tego czuwania ma początek już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Jezus powracając z modlitwy w Ogrodzie Oliwnym zastał uczniów śpiących i powiedział do nich z wyrzutem: "Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?" (Mt 26, 40). Zachęcił również Apostołów, aby "czuwali i nie ulegli pokusie". Chcąc wynagrodzić Jezusowi ten smutek, pierwsi pustelnicy praktykowali nocne czuwanie z Jezusem.

 Kult tzw. Świętej Godziny umocnił się jednak na dobre po objawieniach w Paray-le-Monial w Paryżu 1674 roku. Jezus objawił św. Małgorzacie Marii Alacoque tajemnicę swojego Najświętszego Serca. W rozmowach z nią zdradził również, że bardzo cierpi z powodu samotności: "To w tym miejscu przeżyłem największe cierpienie, opuszczony przez ziemię i niebo, obciążony grzechami całego świata… i chcę, żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi". Jezus pozwolił również, aby św. Małgorzata doświadczyła smutku i cierpienia, jakie On sam czuł wtedy.

 Modlitwę zaczęto praktykować już w 1829 roku, powstały nawet "Bractwa Godziny Świętej" w Paryżu i rozpowszechniły się na cały świat. Godzinę Świętą odprawia się w każdy czwartek od godz. 23:00 do północy. Szczególny wymiar ma ona w Wielki Czwartek, gdy wspominamy pojmanie Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Właśnie wtedy dobrze jest nawiedzić Najświętszy Sakrament w tzw. Ciemnicy.

 Z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa i praktykowaniem Godziny Świętej związane są obietnice dane św. Małgorzacie:

 

 • Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
 • Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
 • Będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach i utrapieniach życia.
 • Będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
 • Błogosławić będę wszystkim ich zamiarom i sprawom.
 • Grzesznicy znajdą w Mym Sercu źródło i całe morze niewyczerpanego nigdy miłosierdzia.
 • Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 • Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej doskonałości.
 • Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w których obraz Serca Mego Boskiego będzie zawieszony i czczony.
 • Kapłanom dam moc zmiękczania serc najzatwardzialszych.
 • Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do Mego Boskiego
 • Serca, będą w nim zapisane i na zawsze w nim pozostaną. Przystępującym przez 9 z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych, a to Serce Moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci

 

Jak praktykować Godzinę Świętą?

 

• jeśli masz możliwość, udaj się na adorację Najświętszego Sakramentu do najbliższego kościoła lub znajdź spokojne miejsce w domu, uklęknij

• możesz milczeć lub modlić się prostymi modlitwami (np. modlitwa Jezusowa)

• daj się prowadzić Duchowi Świętemu, ofiaruj swoje serce i siebie całego Najświętszemu Sercu Jezusa

• rozważaj to, co przeżywał Jezus w Ogrójcu

• czuwaj i nie pozwól, aby zmorzył cię sen

 

Zachęcamy, aby Godzinę Świętą odprawiać również w każdy czwartek roku liturgicznego.

(Za https://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/zycie-i-wiara/art,4727,dzis-godzina-swieta-jezus-sam-poprosil-bysmy-o-tej-godzinie-czuwali-przed-najswietszym-sakramentem.html)