headerimg

Niedziela 15.07.2018

15 Niedziela Zwykła

Czytania: Am 7,12-15; Ps 85; Ef 1,3-14; Mk 6,7-13

         Wezwanie i posłuszeństwo

 

Księga Amosa             Powołanie pasterza do prorokowania

Wezwanie: „Pan powiedział do mnie: Idź prorokować mojemu ludowi

Niedziela 08.07.2018

14 Niedziela Zwykła

Czytania: Ez 2,2-5; Ps 123; 2Kor 12,7-10; Mk 6,1-6

„Przyjąć Słowo Boże, nie jako słowo ludzkie, ale – jak to jest naprawdę – jak Słowo Boga”(1Tes 2,13)

Księga Ezechiela                   &nbsp

Galeria