headerimg

Niedziela 22.11.2020

34 Niedziela Zwykła       22.11.2020

Czytania liturgiczne: Ps 23; Ez 34,11-12.15-17.; Mt 25,31-46 ; 1Kor 15, 20-26.28

Bóg, który zna swoje owce.

Co decyduje o przynależności do Jego owiec?

 

Księga Ezechiela          Posłuszeństwo tym, którzy nazywają się

Niedziela 15.11.2020

33 Niedziela Zwykła       15.11.2020

Czytania liturgiczne: Ps 128; Prz 31,10-13.19-20.30-31; Mt 25,14-30; 1Tes 5,1-6

Jezus, Syn Boży, który przyjdzie

jeszcze raz na świat.

W jaki sposób przygotowuję się na Ten Dzień?

Księga Przysłów      Akceptując swoje „tu i teraz”

Niedziela 08.11.2020

32 Niedziela Zwykła       8.11.2020

Czytania liturgiczne:    Ps 63; Mdr 6,12-16, Mt 25, 1-13; 1Tes 4

Niedziela 01.11.2020

31 Niedziela Zwykła      01.11.2020

Czytania liturgiczne:    Ps 24; Mt 5,1-12; 1 J  3,1-3; Ap 7,2-4

Niedziela 25.10.2020

30 Niedziela Zwykła       25.10.2020

Czytania liturgczne: Wj 22,20-26; Ps 18; Mt 22,34-40; 1Tes 1,5c-10

Bóg, który

Niedziela 18.10.2020

29 Niedziela Zwykła   18.10.2020

Czytania liturgiczne:        Iz 45,1.4-6; Ps 96; Mt 22,15- 21; 1 Tes

Niedziela 11.10.2020

28 Niedziela Zwykła       11.10.2020

Czytania liturgiczne: Iz 25,6-11; Ps 23; Mt 22,1-14; Flp 4,12-14.19-20

Bóg

Niedziela 04.10.2020

27 Niedziela Zwykła   04.10.2020

Czytania liturgiczne:   Iz 5,1-7; Ps 80; Mt 21,33-43; Flp 4,6-9

Bóg, który nadaje bieg życiu

Galeria