headerimg

Niedziela 16.02.2020

6 Niedziela Zwykła   16.02.2020

Czytania liturgiczne:    Syr 15,15-20; Ps 119; Mt 5,17-37; 1 Kor 2,6-10

Jakich wyborów nie możesz w życiu uniknąć?

Księga Syracha   „Kładę dziś przed tobą życie i śmierć, 

Niedziela 09.02.2020

5 Niedziela Zwykła   09.02.2020

Czytania liturgiczne:     Iz 58,7-10; Ps 112; 1Kor 2,1-5; Mt 5,13-16

Jak świeci Twoje światło przed ludźmi ?

Księga Izajasza      Poprzez życie w posłuszeństwie Bogu?

Bóg prześwietla serca: „dzień po dniu szukają Mnie i pragną poznać moje drogi, jakby byli ludem

Niedziela 02.02.2020

4 Niedziela Zwykła   02.02.2020

Czytania liturgiczne:      Ml 3,1-4; Ps 24; Łk 2,22 – 40; Hbr 2,14-18

Co to dla

Niedziela 26.01.2020

3 Niedziela Zwykła   26.01.2020

Czytania liturgiczne:     Iz 8,23b-9,3; Ps 27; 1Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23

„Czyż Chrystus

Niedziela 19.01.2020

2 Niedziela Zwykła   19.01.2020

Czytania liturgiczne:    Iz 49,3.5-6; Ps 40; 1Kor 1,1-3; J 1,29-34

W jaki sposób ty świadczysz

Niedziela 12.01.2020

1 Niedziela Zwykła   12.01.2020

Czytania liturgiczne:       Iz 42,1-4.6-7; Ps 29; Mt 3,13-17;  Dz

Niedziela 05.01.2020

2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim   05.01.2020

Czytania liturgiczne:     Syr 24,1-2.8-12; Ps 147; Ef 1,3-6.15-18; J

Niedziela 29.12.2019

1 Niedziela po Narodzeniu Pańskim   29.12.2019    Święto Świętej Rodziny        

Galeria