headerimg

Niedziela 08.07.2018

14 Niedziela Zwykła

Czytania: Ez 2,2-5; Ps 123; 2Kor 12,7-10; Mk 6,1-6

„Przyjąć Słowo Boże, nie jako słowo ludzkie, ale – jak to jest naprawdę – jak Słowo Boga”(1Tes 2,13)

Księga Ezechiela                   &nbsp

Niedziela 01.07.2018

Czytania liturgiczne:                                 

Mdr 1,13-15; 2,23-24; Ps 30; 2Kor 8,7.9.13-15; Mk 5,21-43

Co masz,  czegoś nie otrzymał (1 Kor 4,7)

Księga

Niedziela 10.06.2018

Prawdy w nim nie ma, bo jest kłamcą

i ojcem kłamstwa”(J 8,44)

 

Księga

Galeria