headerimg

Niedziela 17.03.2019

2 Niedziela Wielkiego Postu   17.03.2019

Czytania liturgiczne:   Rdz 15,5-12.17-18;  Ps 27;  Łk 9,28b-36;  Flp 3.17–4,1

Przestrzeń Bożej chwały jest dostępna dla człowieka !

Księga Rodzaju              Czas Abrama

Niedziela 10.03.2019

1 Niedziela Wielkiego Postu   10.03.2019

Czytania liturgiczne:     Pwt 26,4-10;  Ps 91;  Łk 4,1-13;  Rz 10.8–13

aby próba waszej wiary okazała się
bardziej wartościowa niż próba złota”(1 P1,7)
 

Księga Powtórzonego Prawa           &nbsp

Niedziela 03.03.2019

8 Niedziela Zwykła   03.03.2019

Czytania liturgiczne:      Syr 27,4-7;  Ps 92;  Łk 6,39-45;  1Kor

Niedziela 24.02.2019

7 Niedziela Zwykła   24.02.2019

Czytania liturgiczne:    1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23;  Ps 103;  Łk 6,27-38

Niedziela 17.02.2019

6 Niedziela Zwykła   17.02.2019

Czytania liturgiczne:      Jr 17,5-8;  Ps 1;  Łk 6,17.20-26;  1Kor

Niedziela 10.02.2019

5 Niedziela Zwykła   10.02.2019

Czytania liturgiczne:      Iz 6,1-8; Ps 138; Łk 5,1-11; 1Kor 15.1–11

„byście

Niedziela 03.02.2019

4 Niedziela Zwykła   03.02.2019

Czytania liturgiczne:    Jr 1,4-5.17-19; Ps 71; Łk 4,21-30; 1Kor 12.31 – 13,13

Z miłości

Niedziela 27.01.2019

3 Niedziela Zwykła   27.01.2019

Czytania liturgiczne:   Ne 8,1-4a.5-6.8-10;   Ps 19;  1Kor 12,12-30;  Łk

Galeria