headerimg

Niedziela 23.08.2020

21 Niedziela Zwykła     23.08.2020

Czytania:    Ps 138; Iz 22,19-23; Mt 16,13-20; Rz 11,33-36

Bóg, który daje człowiekowi wolność wyboru.

Jakie drzwi pozwalasz Bogu zamknąć a jakie otworzyć w swoim życiu?

 

Księga Izajasza            Wybór Szebny i

Niedziela 16.08.2020

20 Niedziela Zwykła     16.08.2020

Czytania: Ps 67; Iz 56,1.6-7; Mt 15,21-28; Rz 11,13-15.29-32

Bóg jest sprawiedliwy.
Dlaczego oczekujesz miłosierdzia Bożego, 
gdy wołasz: zmiłuj się ?
 
Księga Izajasza     Dlatego, że sam przestrzegasz sprawiedliwości?

Izraelici znają zasady posłuszeństwa

Niedziela 09.08.2020

19 Niedziela Zwykła     09.08.2020

Czytania:  1 Krl 19a. 11-13; Ps 85; Mt 14, 22-33; Rz 9, 1-5

Bóg ocalenia. Opowiedz o

Niedziela 02.08.2020

18 Niedziela Zwykła     02.08.2020

Czytania:    Ps 145; Iz 55,1-3a; Mt 14,13-21; Rz 8, 35.37-39

Bóg, który

Niedziela 26.07.2020

17 Niedziela Zwykła     26.07.2020

Czytania: 1 Krl 3,5.7-12; Ps 119;  Mt 13,44-52; Rz 8,28- 30

Bóg działa zgodnie ze swoim

Niedziela 12.07.2020

15 Niedziela Zwykła   12.07.2020

Czytania liturgiczne:    Ps 65; Iz 55,10-11; Mt 13,1-23; Rz 8,18-23

„Bo żyje i działa Słowo

Niedziela 05.07.2020

14 Niedziela Zwykła   05.07.2020

Czytania liturgiczne:     Ps 145; Za 9,9-10; Mt 11,25-30; Rz 8,9.11-13

Gdzie jestem wobec

Niedziela 28.06.2020

13 Niedziela Zwykła   28.06.2020

Czytania liturgiczne:      Ps 89; 2Krl 4,8-11.14-16a; Mt 10, 37-42; Rz 6,3-4. 8-11

W