headerimg

Niedziela 02.02.2020

4 Niedziela Zwykła   02.02.2020

Czytania liturgiczne:      Ml 3,1-4; Ps 24; Łk 2,22 – 40; Hbr 2,14-18

Co to dla ciebie oznacza:
całą ufność pokładam w Chrystusie?

Księga Malachiasza     Uznanie Go Wysłannikiem Przymierza, za którym tęskniłem?

Ponieważ to On był zapowiadany od setek lat, jako

Niedziela 26.01.2020

3 Niedziela Zwykła   26.01.2020

Czytania liturgiczne:     Iz 8,23b-9,3; Ps 27; 1Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23

„Czyż Chrystus jest podzielony?”

Księga Izajasza     Jeden Chrystus, Mesjasz, Światło dla świata był zapowiadany

Poza światłem sytuacja człowieka jest  przerażająca; „Tak mówi Pan: Z

Niedziela 19.01.2020

2 Niedziela Zwykła   19.01.2020

Czytania liturgiczne:    Iz 49,3.5-6; Ps 40; 1Kor 1,1-3; J 1,29-34

W jaki sposób ty świadczysz

Niedziela 12.01.2020

1 Niedziela Zwykła   12.01.2020

Czytania liturgiczne:       Iz 42,1-4.6-7; Ps 29; Mt 3,13-17;  Dz

Niedziela 05.01.2020

2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim   05.01.2020

Czytania liturgiczne:     Syr 24,1-2.8-12; Ps 147; Ef 1,3-6.15-18; J

Niedziela 29.12.2019

1 Niedziela po Narodzeniu Pańskim   29.12.2019    Święto Świętej Rodziny        

Niedziela 22.12.2019

4 Niedziela Adwentu   22.12.2019

Czytania liturgiczne:     Iz 7,10-14; Ps 24; Rz 1,1-7; Mt 1,18-24

„Bóg jest z

Niedziela 15.12.2019

3 Niedziela Adwentu   15.12.2019

Czytania liturgiczne:     Iz 35,1-6a.10; Ps 146; Jk 5,7-10; Mt 11,2-11

Na co aktualnie

Galeria