headerimg

Niedziela 05.04.2020

Niedziela Palmowa   05.04.2020

Czytania liturgiczne:     Iz 50,4-7; Ps 22; Mt 26,14 - 27,66; Flp 2,6-11

Co zrobił Bóg by zdobyć twoje serce?

Księga Izajasza            Zapowiedział przyjście na świat swego Syna

Rozpoznawalny, bo obdarzony „językiem biegłym”, „gdy

Niedziela 29.03.2020

5 Niedziela Wielkiego Postu   29.03.2020

Co mógłbyś powiedzieć o swojej 
śmierci, zmartwychwstaniu i życiu?

Księga Ezechiela       Świadectwo proroka Ezechiela

Osobista relacja z Bogiem proroka jest oczywista. Mówi: „Pan wywiódł mnie w Duchu i postawił na środku doliny, na której pełno było

Niedziela 22.03.2020

4 Niedziela Wielkiego Postu   22.03.2020

Czytania liturgiczne:     1Sm 16,1b.6-7.10-13;  Ps 23;  J 9,1-41

Niedziela 15.03.2020

3 Niedziela Wielkiego Postu        15.03.2020

Czytania: Wj 17,3-7;  Ps 95;  J 4,5-42;  Rz

Niedziela 08.03.2020

2 Niedziela Wielkiego Postu   08.03.2020

Czytania liturgiczne:    Rdz 12,1-4a; Ps 33; Mt 17,1-9; 2Tm 1,8b-10

Jak zmienia się

Niedziela 01.03.2020

1 Niedziela Wielkiego Postu   01.03.2020

Czytania liturgiczne:     Rdz 2,7-9.3,1-7 ; Ps 51 ; Mt 4 1-11 ; Rz 5, 12-19

Niedziela 23.02.2020

7 Niedziela Zwykła   23.02.2020

Czytania liturgiczne:     Kpł 19,1-2. 17-18; Ps 103; Mt 5,38-48; 1 Kor 3,16-23

Dlaczego

Niedziela 16.02.2020

6 Niedziela Zwykła   16.02.2020

Czytania liturgiczne:    Syr 15,15-20; Ps 119; Mt 5,17-37; 1 Kor 2,6-10

Jakich wyborów nie

Galeria