headerimg

Niedziela 13.12.2020

3 Niedziela Adwentu       13.12.2020

Czytania liturgiczne: Iz 61,1-2.10-11; Ps: Łk 1,46-54; J 1,6-8.19-28; 1Tes 5,16-24

Bóg, który wyznacza rolę człowiekowi.

Jaka jest twoja rola tu i teraz?

 Księga Izajasza       Podobna do roli Izajasza?

Wybrał: „Duch Pana Boga nade mną

Niedziela 06.12.2020

2 Niedziela Adwentu       6.12.2020

Czytania liturgiczne:  Ps 85; Iz  40,1-11; Mk 1,1-8; 2P 3,8-14

Bóg, który z każdym pragnie mieć bliska relację.

Co może być przeszkodą z twojej strony?

Księga Izajasza     Nie uznanie Boga jedynym Prawodawcą?

Sytuacja „Pocieszajcie mój lud”-

Niedziela 29.11.2020

1 Niedziela Adwentu       29.12.2020

Czytania liturgiczne: Ps 80; Iz 63,16-19.64,3-7; Mk 13,33-37; 1Kor 1,3-9

Bóg

Niedziela 22.11.2020

34 Niedziela Zwykła       22.11.2020

Czytania liturgiczne: Ps 23; Ez 34,11-12.15-17.; Mt 25,31-46 ; 1Kor 15

Niedziela 15.11.2020

33 Niedziela Zwykła       15.11.2020

Czytania liturgiczne: Ps 128; Prz 31,10-13.19-20.30-31; Mt 25,14-30; 1Tes

Niedziela 08.11.2020

32 Niedziela Zwykła       8.11.2020

Czytania liturgiczne:    Ps 63; Mdr 6,12-16, Mt 25, 1-13; 1Tes 4

Niedziela 01.11.2020

31 Niedziela Zwykła      01.11.2020

Czytania liturgiczne:    Ps 24; Mt 5,1-12; 1 J  3,1-3; Ap 7,2-4

Niedziela 25.10.2020

30 Niedziela Zwykła       25.10.2020

Czytania liturgczne: Wj 22,20-26; Ps 18; Mt 22,34-40; 1Tes 1,5c-10

Bóg, który