headerimg

Niedziela 19.01.2020

2 Niedziela Zwykła   19.01.2020

Czytania liturgiczne:    Iz 49,3.5-6; Ps 40; 1Kor 1,1-3; J 1,29-34

W jaki sposób ty świadczysz o tym,
„że tak Bóg umiłował świat” ? (J3,16)
 
Księga Izajasza          Jak prorok, podejmując wśród swoich  służbę dla Boga?

Izajasz

Niedziela 12.01.2020

1 Niedziela Zwykła   12.01.2020

Czytania liturgiczne:       Iz 42,1-4.6-7; Ps 29; Mt 3,13-17;  Dz 10,34-38

Dlaczego Chrystus jest jedynym ratunkiem

dla grzesznego człowieka?

Księga Izajasza         Bo Bóg tak postanowił i zapowiedział

Słowo od Boga: „Tak mówi

Niedziela 05.01.2020

2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim   05.01.2020

Czytania liturgiczne:     Syr 24,1-2.8-12; Ps 147; Ef 1,3-6.15-18; J

Niedziela 29.12.2019

1 Niedziela po Narodzeniu Pańskim   29.12.2019    Święto Świętej Rodziny        

Niedziela 22.12.2019

4 Niedziela Adwentu   22.12.2019

Czytania liturgiczne:     Iz 7,10-14; Ps 24; Rz 1,1-7; Mt 1,18-24

„Bóg jest z

Niedziela 15.12.2019

3 Niedziela Adwentu   15.12.2019

Czytania liturgiczne:     Iz 35,1-6a.10; Ps 146; Jk 5,7-10; Mt 11,2-11

Na co aktualnie

Niedziela 08.12.2019

2 Niedziela Adwentu   08.12.2019

Czytania liturgiczne:    Iz 11,1-10, Ps 72; Rz 15,4-9; Mt 3,1-12

Jaka jest moja świadomość

Niedziela 01.12.2019

1 Niedziela Adwentu   01.12.2019

Czytania liturgiczne:     Iz 2,1-5; Ps 122; Rz 13,11-14; Mt 24,37-44

Co ma się wydarzyć i

Galeria