headerimg

Niedziela 14.04.2019

Niedziela Palmowa, Wielki Post   14.04.2019

Czytania liturgiczne:     Iz 50,4-7;  Ps 22;  Łk 22,14-23,56;  Flp 2.6–11

„Przyjąwszy postać sługi…”

Księga Izajasza      Zapowiadany i oczekiwany od ponad dwóch tysięcy lat….

Przyjmuje: prawdę o sobie. „Pan mnie obdarza językiem

Niedziela 07.04.2019

5 Niedziela Wielkiego Postu   07.04.2019

Czytania liturgiczne:     Iz 43,16-21;  Ps 126;  J 8,1-11;  Flp 3.8–14

Sprawiedliwy według Prawa czy z Łaski?

Księga Izajasza     „Oto Ja czynię nowe i ono już wschodzi”

Gdy Prawo oskarża: Tak mówi Pan: „Nie chcecie pamiętać o

Niedziela 31.03.2019

4 Niedziela Wielkiego Postu   31.03.2019

Czytania liturgiczne:   Joz 5,9a.10-12;  Ps 34;  Łk 15,1-3.11-32;  2Kor

Niedziela 24.03.2019

3 Niedziela Wielkiego Postu   24.03.2019

Czytania liturgiczne:    Wj 3,1-8a.13-15;  Ps 103;  Łk 13,1-9;  1Kor

Niedziela 17.03.2019

2 Niedziela Wielkiego Postu   17.03.2019

Czytania liturgiczne:   Rdz 15,5-12.17-18;  Ps 27;  Łk 9,28b-36;  Flp

Niedziela 10.03.2019

1 Niedziela Wielkiego Postu   10.03.2019

Czytania liturgiczne:     Pwt 26,4-10;  Ps 91;  Łk 4,1-13;  Rz

Niedziela 03.03.2019

8 Niedziela Zwykła   03.03.2019

Czytania liturgiczne:      Syr 27,4-7;  Ps 92;  Łk 6,39-45;  1Kor

Niedziela 24.02.2019

7 Niedziela Zwykła   24.02.2019

Czytania liturgiczne:    1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23;  Ps 103;  Łk 6,27-38

Galeria