headerimg

Niedziela 15.03.2020

3 Niedziela Wielkiego Postu        15.03.2020

Czytania: Wj 17,3-7;  Ps 95;  J 4,5-42;  Rz 5,1-2.5-8

W jaki sposób czerpiesz ze Źródła życiodajnej wody?

Księga Wyjścia    Prosząc pośrednika o dostęp do niej ?        

Pragnienie: „Lud był

Niedziela 08.03.2020

2 Niedziela Wielkiego Postu   08.03.2020

Czytania liturgiczne:    Rdz 12,1-4a; Ps 33; Mt 17,1-9; 2Tm 1,8b-10

Jak zmienia się twoje myślenie i działanie
 pod wpływem słuchanego Słowa Bożego ?

Księga Rodzaju        Gdy pójście za Bożym wezwaniem oznacza całkowitą zmianę w

Niedziela 01.03.2020

1 Niedziela Wielkiego Postu   01.03.2020

Czytania liturgiczne:     Rdz 2,7-9.3,1-7 ; Ps 51 ; Mt 4 1-11 ; Rz 5, 12-19

Niedziela 23.02.2020

7 Niedziela Zwykła   23.02.2020

Czytania liturgiczne:     Kpł 19,1-2. 17-18; Ps 103; Mt 5,38-48; 1 Kor 3,16-23

Dlaczego

Niedziela 16.02.2020

6 Niedziela Zwykła   16.02.2020

Czytania liturgiczne:    Syr 15,15-20; Ps 119; Mt 5,17-37; 1 Kor 2,6-10

Jakich wyborów nie

Niedziela 09.02.2020

5 Niedziela Zwykła   09.02.2020

Czytania liturgiczne:     Iz 58,7-10; Ps 112; 1Kor 2,1-5; Mt 5,13-16

Jak świeci Twoje

Niedziela 02.02.2020

4 Niedziela Zwykła   02.02.2020

Czytania liturgiczne:      Ml 3,1-4; Ps 24; Łk 2,22 – 40; Hbr 2,14-18

Co to dla

Niedziela 26.01.2020

3 Niedziela Zwykła   26.01.2020

Czytania liturgiczne:     Iz 8,23b-9,3; Ps 27; 1Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23

„Czyż Chrystus

Galeria