headerimg

Niedziela 07.02.2021

5 Niedziela Zwykła  07.02.2021

Czytania liturgiczne:    Job 7,1-4.6-7 Ps 147; Mk 1,29-39; 1Kor 9,16-19.22-23

Bóg, który nadaje sens każdemu istnieniu.

Jak często rozmawiasz z Nim o sensie  twojego życia?

Księga Hioba    O marności życia?  

Mówi Hiob, Czyż nie do bojowania podobny byt

Niedziela 31.01.2021

4 Niedziela Zwykła       31.01.2021

Czytania liturgiczne: Pwt 18,15-20 ; Ps 95; Mk 1,21-28; 1Kor 7,32-35

Bóg, którego Słowo czyni człowieka bezpiecznym.

Jak korzystasz z tego sposobu zabezpieczenia ?

 

Księga Powtórzonego Prawa          Będąc posłuszny mowie

Niedziela 24.01.2021

3 Niedziela Zwykła       24.01.2021

Czytania liturgiczne: Jon 3, 1-5.10; Ps 25; Mk 1,14-20; 1Kor 7,29-31

Bóg, który

Niedziela 17.01.2021

2 Niedziela Zwykła       17.01.2021

Czytania liturgiczne: 1Sm 3,3b-10.19; Ps 40; J1,35-42; 1Kor 6,13-15.17-20

Bóg

Niedziela 10.01.2021

1 Niedziela Zwykła       10.01.2021

Czytania liturgiczne: Iz 55, 1-11; Iz12,2-6; Mk 1,7-11; 1J 5,1-9

Bóg, który

Niedziela 03.01.2021

2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim      03.01.2021

Czytania liturgiczne:  Syr 24,1-2.8-12; Ps 147; J 1,1-18; Ef

Niedziela 27.12.2020

1 Niedziela po Narodzeniu Pańskim  27.12.2020

Czytania liturgiczne:   Rdz 15,1-6; 21,1-3;  Ps 105;  Łk 2,22-40;  Hbr

Niedziela 20.12.2020

4 Niedziela Adwentu       20.12.2020

Czytania liturgiczne: 2 Sm 7,1-5.8-12.14a.16; Ps 89; Łk 1,26-38; Rz 16,25-27