headerimg

Niedziela 03.05.2020

4 Niedziela Wielkanocna   03.05.2020

Czytania liturgiczne:     Ps 23; J 10,1-10; Dz 2,14a.36-41; 1P 2,20b-25

Do jakiej metamorfozy wezwał mnie Bóg?

Ewangelia wg. św. Jana      Od ślepoty do widzenia

Mówią, że widzą: Jezus mówi: „Ja przyszedłem na ten świat dla rozdzielenia: aby nie

Niedziela 26.04.2020

TYDZIEŃ BIBLIJNY  26.04 – 02.05.2020

3 Niedziela Wielkanocna   26.04.2020

Czytania liturgiczne:   Łk 24,13-35; Dz 2,14. 22-28; 1P 1,17-21; Ps 16

Dlaczego Pismo Święte powinno być dla mnie 

autorytetem rozstrzygającym w sprawach odnoszących się do Boga?

Ewangelia Św. Łukasza    Jezus odwoływał się do słów

Niedziela 19.04.2020

2 Niedziela Wielkanocna   19.04.2020

Czytania liturgiczne:      Ps 118; J 20,19-31; Dz 2,42-47; 1P 1,3-9

Jaka jest

Niedziela 12.04.2020

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego   12.04.2020

Czytania liturgiczne:     Ps 118; J 20,1-9; Dz 10,34 – 43; Kol 3,1-4

Na

Niedziela 05.04.2020

Niedziela Palmowa   05.04.2020

Czytania liturgiczne:     Iz 50,4-7; Ps 22; Mt 26,14 - 27,66; Flp 2,6-11

Co zrobił Bóg by

Niedziela 29.03.2020

5 Niedziela Wielkiego Postu   29.03.2020

Co mógłbyś powiedzieć o swojej 
śmierci, zmartwychwstaniu i życiu?

Księga

Niedziela 22.03.2020

4 Niedziela Wielkiego Postu   22.03.2020

Czytania liturgiczne:     1Sm 16,1b.6-7.10-13;  Ps 23;  J 9,1-41

Niedziela 15.03.2020

3 Niedziela Wielkiego Postu        15.03.2020

Czytania: Wj 17,3-7;  Ps 95;  J 4,5-42;  Rz

Galeria