headerimg

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 04.04.2021

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego   04.04.2021

Czytania liturgiczne:   Dz 10,34a.37-43; Ps 118; Kol 3,1-4; J 20,1-9

Bóg Sprawca Zmartwychwstania.

Co będzie twoim udziałem?  Zmartwychwstanie do życia czy na potępienie?

Ewangelia Św. Jana       Do życia, bo poznałem fakty dotyczące zmartwychwstania

Niedziela 28.03.2021

6 Niedziela Wielkiego Postu     28.03.2021    NIEDZIELA PALMOWA

Czytania liturgiczne:   Iz 50,4-7; Ps 22; Mk 14,1-15,47; Flp 2,6-11

Bóg, który wspiera posłusznych Jego woli.

Kiedy namacalnie doświadczasz tego wsparcia?

Księga Izajasza        Gdy wypełnianie Jego woli

Niedziela 21.03.2021

5 Niedziela Wielkiego Postu     21.03.2021

Czytania liturgiczne: Jr 31,31-34; Ps 51; J 12,20-33; Hbr 5,7-9

Bóg, który nigdy nie

Niedziela 14.03.2021

4 Niedziela Wielkiego Postu     14.03.2021

Czytania liturgiczne: 2 Krn 36,14-16.19-23;  Ps 137; J 3,14-21 ; Ef 2,4-10

Bóg

Niedziela 07.03.2021

3 Niedziela Wielkiego Postu     07.03.2021

Czytania liturgiczne: Wj 20,1-17;  Ps 19;  J 2,13-25;  1Kor 1,22-25

Niedziela 28.02.2021

2 Niedziela Wielkiego Postu  28.02.2021

Czytania liturgiczne:  Rdz 22,1-2.9-13.15-18; Ps 116; Mk 9,2-10; Rz 8,31-34

Bóg blisko

Niedziela 21.02.2021

1 Niedziela Wielkiego Postu     21.02.2021

Czytania liturgiczne: Rdz 9,8-15; Ps 25; Mk 1,12-15; 1P 3,18-22

Bóg, który

Niedziela 14.02.2021

6 Niedziela Zwykła       14.02.2021

Czytania liturgiczne: Kpł 13,1-2.45-46; Ps 32; Mk 1,40-45; 1Kor 10,31-11,1

Bóg