headerimg

Niedziela 27.09.2020

26 Niedziela Zwykła       27.09.2020

Czytania liturgiczne: Ez 18,25-28; Ps 25; Mt 21, 28-32; Flp 2, 1-11

Bóg, który uczestniczy

w przemianie człowieka.

 W jaki sposób pozwalasz się Bogu kształtować ?

 

Księga Ezechiela        Uznając, że Droga, którą proponuje podążać

Niedziela 20.09.2020

25 Niedziela Zwykła   20.09.2020

Czytania liturgiczne:     Iz 55,6-9; Ps 145; Mt 20,1-16;  Flp 1,20c-24.27a

Bóg zaskakujący w wynagradzaniu.

Co jest nagrodą, której ty oczekujesz?

 

Księga Izajasza      Doświadczanie bliskiej obecności Boga?

Warunek: „Szukajcie Boga, a

Niedziela 13.09.2020

24 Niedziela Zwykła       13.09.2020

Czytania liturgiczne:     Syr 27,30 - 28,7;  Ps

Niedziela 06.09.2020

23 Niedziela Zwykła       06.09.2020

Czytania liturgiczne:      Ps 95; Ez 33,7-9; Mt

Niedziela 30.08.2020

22 Niedziela Zwykła       30.08.2020

Czytania: Ps 63; Jr 20,7-9; Mt 16,21-27; Rz 12,1-2

Bóg, który wzmacnia

Niedziela 23.08.2020

21 Niedziela Zwykła     23.08.2020

Czytania:    Ps 138; Iz 22,19-23; Mt 16,13-20; Rz 11,33-36

Bóg, który daje

Niedziela 16.08.2020

20 Niedziela Zwykła     16.08.2020

Czytania: Ps 67; Iz 56,1.6-7; Mt 15,21-28; Rz 11,13-15.29-32

Bóg jest sprawiedliwy.
Dlaczego

Niedziela 09.08.2020

19 Niedziela Zwykła     09.08.2020

Czytania:  1 Krl 19a. 11-13; Ps 85; Mt 14, 22-33; Rz 9, 1-5

Bóg ocalenia. Opowiedz o

Galeria