headerimg

Niedziela 31.03.2019

4 Niedziela Wielkiego Postu   31.03.2019

Czytania liturgiczne:   Joz 5,9a.10-12;  Ps 34;  Łk 15,1-3.11-32;  2Kor 5.17–21

                     Nowe życie

Księga

Niedziela 24.03.2019

3 Niedziela Wielkiego Postu   24.03.2019

Czytania liturgiczne:    Wj 3,1-8a.13-15;  Ps 103;  Łk 13,1-9;  1Kor 10.1-6.10–12

Każde wydarzenie staje się Bożym sposobem
docierania do człowieka, aby ratować !

Księga Wyjścia             Niezwykłe

Niedziela 17.03.2019

2 Niedziela Wielkiego Postu   17.03.2019

Czytania liturgiczne:   Rdz 15,5-12.17-18;  Ps 27;  Łk 9,28b-36;  Flp

Niedziela 10.03.2019

1 Niedziela Wielkiego Postu   10.03.2019

Czytania liturgiczne:     Pwt 26,4-10;  Ps 91;  Łk 4,1-13;  Rz

Niedziela 03.03.2019

8 Niedziela Zwykła   03.03.2019

Czytania liturgiczne:      Syr 27,4-7;  Ps 92;  Łk 6,39-45;  1Kor

Niedziela 24.02.2019

7 Niedziela Zwykła   24.02.2019

Czytania liturgiczne:    1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23;  Ps 103;  Łk 6,27-38

Niedziela 17.02.2019

6 Niedziela Zwykła   17.02.2019

Czytania liturgiczne:      Jr 17,5-8;  Ps 1;  Łk 6,17.20-26;  1Kor

Niedziela 10.02.2019

5 Niedziela Zwykła   10.02.2019

Czytania liturgiczne:      Iz 6,1-8; Ps 138; Łk 5,1-11; 1Kor 15.1–11

„byście

Galeria