headerimg

Niedziela 12.09.2021

24 Niedziela Zwykła             12.09.2021

Czytania liturgiczne: Iz 50,5-9a;  Ps 116;  Mk 8,27–35;  Jk 2,14-18

Bóg, który oczekuje ufania Mu we wszystkim.

W jaki praktyczny sposób przejawia się wiara Bogu w twoim życiu?

 

Księga Izajasza      Doświadczam Jego pomocy w każdej próbie wiary?           

Wiem, że to  „Pan Bóg Mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu, przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie”(50,4) Więc ufam pomimo prześladowania, nie zaprzestałem wypełniania poznanej woli Bożej. „Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem”. „Jestem nieczuły na obelgi”. Dziękuję Bogu za otrzymywane wzmocnienie, „Oto Pan Bóg Mnie wspomaga. Któż Mnie potępi?”. „Pan Bóg Mnie wspomaga (…), wiem, że wstydu nie doznam.  Blisko jest Ten, który Mnie uniewinni”.

Ewangelia św. Marka       Patrzę na Jezusa, który mi w wierze przewodzi?

Wiem, kim jest Jezus. Ludzie uważają Go za proroka, nauczyciela, niezwykłego człowieka. Ja mogę dziś powtórzyć za Piotrem: Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga i Zbawicielem dla świata. On wypełnił wszystko to co było o Nim napisane kilka tysięcy lat temu. On zapowiedział swój los, „że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie.  A mówił zupełnie otwarcie te słowa” i wszystko to wypełniło się. Ufam Jego Słowu:  «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je”. Dziękuję Bogu za nową jakość życia; im bardziej wzrastam w poznaniu Jezusa i Jego nauki, tym bardziej moje życie nabiera mądrości i mocy. Chcę myśleć „o tym, co Boże”, „cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić?”.

List św. Jakuba       Mój sposób życia świadczy o Tym, komu ufam? 

Wiem, że prawdą jest oświadczenie: Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga:  nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”. Jakie jest więc znaczenie  uczynków?.  Jesteśmy „stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili”(Ef2,8-10)? Dlatego „wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie”. Ufam, że to naśladowanie Jezusa czyni człowieka aktywnym, „jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba” i otrzymają to , „czego koniecznie potrzebują dla ciała”. W ten sposób Bogu będzie oddana chwała. Dziękuję Bogu, że życie z wiary Jemu zawsze owocuje czynami zgodnymi z Jego wolą; ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków”. Wiara tylko w istnienie Boga – niekoniecznie. Stąd przestroga „Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz - lecz także i złe duchy wierzą i drżą”(2,19), ale nie zmieniają swego działania.

Psalm 116     „Pan jest łaskawy i sprawiedliwy i Bóg nasz jest miłosierny.

 Pan strzeże ludzi pełnych prostoty: byłem bezsilny a On mnie wybawił”.

 „Będę chodził w obecności Pańskiej w krainie żyjących”.

„Spotkanie z Biblią”  zachęcamy do osobistego spotkania codziennie i karmienie się  Słowem Bożym