headerimg

Niedziela 05.09.2021

23 Niedziela Zwykła             05.09.2021

Czytania liturgiczne:    Iz 35,4-7a;  Ps 146;  Mk 7,31–37;  Jk 2,1-5

Bóg, który jest dobry dla wszystkich.

W jakich sytuacjach znajomość zachęty Boga, jest dla ciebie inspiracją do działania?

 

Księga Izajasza     Gdy zniechęca mnie poczucie własnej niemożności?

Utrudzenie: Lud wybrany jest w niewoli. Ich stan określają słowa: „ręce osłabłe”, „kolana omdlałe”, oraz przenośnie: „pustynia i spieczona ziemia”- mówiące o wypaleniu i bezowocności(35,1-3). Zachęta: „Powiedzcie małodusznym: Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg”. „On sam przychodzi, by zbawić was”. Obietnica: Kiedy przyjdzie, „przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie”. „Trysną zdroje wód na pustyni”, „spieczona ziemia zmieni się”. „Będzie tam droga czysta, którą nazwą Drogą Świętą”, „tamtędy pójdą wyzwoleni”, a „odkupieni przez Pana powrócą”. „Przybędą ze szczęściem wiecznym na twarzach”(35,8-10).

Ewangelia św. Marka         Gdy oczekuję na zaspokojenie mojej potrzeby?

Utrudzenie dotyczy także ludzi z innych narodów. Pomocy oczekuje Syrofenicjanka - poganka, której córkę opętał zły duch (7,24-30) i głuchoniemy żyjący w Dekapolu. Zachęta do szukania kontaktu z Jezusem staje się ich rzeczywistością. Kobieta „usłyszała o Nim” i nawet to, że Jezus chciał pozostać w ukryciu – nie jest dla niej przeszkodą w dotarciu do Niego. Głuchoniemego przyprowadzają przyjaciele, „prosili Go, żeby położył na niego rękę”. Obietnica złożona przez Boga setki lat wcześniej – realizuje się. Na polecenie Jezusa „Zły duch wyszedł” z dziewczynki a głuchoniemego „otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały”. Czyny Jezusa zaspokajają potrzeby ziemskie, „dobrze uczynił wszystko”, mówią świadkowie. Ale On nie jest jedynie uzdrowicielem. Słowa, które wypowiada prowadzą do zaspokojenia potrzeby duchowej każdego człowieka – zbawienia przez wiarę w Niego jako Zbawiciela.

List św. Jakuba   Gdy jestem traktowany inaczej ze względu na mój status społeczny?

Utrudzeniem dla człowieka wierzącego, ucznia Chrystusa, może być doświadczanie innego traktowania w grupie wierzących. Bycie traktowanym gorzej lub doświadczanie przywilejów nie należnych wybranym Boga. Zachęta: „Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego nie ma względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: «Usiądź na zaszczytnym miejscu!», do ubogiego zaś powiecie: «Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego!»,  to czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi?”. Obietnica: „Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują?”. „Jeśli przeto zgodnie z Pismem wypełniacie królewskie Prawo: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. Jeżeli zaś kierujecie się względem na osobę, popełniacie grzech, i Prawo potępi was jako przestępców”(2,9).

Psalm 146    „ Nie pokładajcie ufności w człowieku, u którego nie ma wybawienia.

Gdy tchnienie go opuści, wraca do swej ziemi, wówczas przepadają jego zamiary.

Szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg Jakuba, kto ma nadzieję w Panu, Bogu swoim”.

„On wiary dochowuje na wieki”

„Spotkanie z Biblią”  zachęcamy do osobistego spotkania codziennie i karmienie się  Słowem Bożym