headerimg

Niedziela 01.08.2021

18 Niedziela Zwykła           01.08.2021

Czytania liturgiczne:  Wj 16,2-4. 12-15; Ps 78; J 6,24-35; Ef 4,17. 20-24

Bóg, który zaspokaja potrzeby człowieka.

Co pomaga ci określać twoje prawdziwe potrzeby ?

Księga Wyjścia     Posłuszeństwo Prawu Bożemu?                           

Potrzebą każdego człowieka jest odkrycie celu i sensu życia. Świadomość własnych ograniczeń kieruje pragnienie na bliską, stałą obecność potężnego Boga Stworzyciela. Mija 45 dni od „wyjścia z ziemi egipskiej”. „Izraelici widzieli wielkie dzieło, którego dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi”(14,31), uwielbili Boga pieśnią dziękczynienia(15). Niedawno doświadczyli cudownego uzdatnienia wody w Mara i doprowadzeni zostali do Oazy w Elim(15,24-27). Czym jest to, co odwraca ich myślenie od tych przejawów Bożej troski, od celu ich wędrówki, kształtuje wybiórczą pamięć ich życia w niewoli: „w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i jadali chleb do sytości!”. Myślą o tym, czego nie mają i narzekają. Zamysł Boga: „Mojżesz powiedział: «Wieczorem Pan da wam mięso do jedzenia, a rano chleb do sytości, bo słyszał Pan szemranie wasze przeciw Niemu”(16,8). Bóg dodał, „Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie”. Część z nich, wbrew wyraźnemu zakazowi Boga, porobiło sobie zapasy z manny. Zjadły je robaki.

Ewangelia wg. św. Jana      Zaufanie do Jezusa i Jego Słowa ?

Potrzebą ludzi poruszonych cudami i podążających za Jezusem, było zrozumienie znaków, które Jezus czynił w trosce o ich życie wieczne. Prawdziwą potrzebą było znalezienie odpowiedzi na pytanie «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?». Czym jest to, co ich koncentruje na poszukiwaniu wygodnego i spokojnego życia tu na ziemi. Jezus mówi: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości” i zachęca, „troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki”. Zamysł Boga: «Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał»”. «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba.  Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu». «Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”. „To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.(6,40)

 List do Efezjan     Pozwolenie Duchowi na kształtowanie nawyku myślenia „jak Jezus”?                      

Potrzebą każdego człowieka, który zdecydował się uwierzyć w Jezusa i uczynić Go Panem swego życia, jest systematyczna przemiana – najpierw sposobu myślenia, potem działania. „To zatem mówię i zaklinam was  w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie, z ich próżnym myśleniem,  umysłem pogrążeni w mroku, obcy dla życia Bożego, na skutek tkwiącej w nich niewiedzy, na skutek zatwardziałości serca”. Czym jest to, co ciągle jest obecne w człowieku i popycha go w kierunku zachowania swoich dotychczasowych zwyczajów, do myślenia typu „co w tym złego?” lub „przecież inni też tak działają”. Zamysł Boga:  „Nie tak nauczyliście się Chrystusa.  Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim - zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie,  że - co się tyczy poprzedniego sposobu życia - trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz,  odnawiać się duchem w waszym myśleniu  i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości”.

Psalm 78   I przypominali sobie, że Bóg jest dla nich skałą, że Bóg Najwyższy ich zbawicielem”

„Spotkanie z Biblią”  zachęcamy do osobistego spotkania codziennie i karmienie się  Słowem Bożym.