headerimg

Niedziela 18.07.2021

16 Niedziela Zwykła           18.07.2021

Czytania liturgiczne:  Jr 23,1-6; Mk 6,30-34; Ef 2,13-18; Ps 23

Bóg, który działa nieprzerwanie, aby pojednać człowieka ze Sobą.

Twoja osobista historia z Bogiem; jak pamiętasz ten czas gdy….

 

Księga Jeremiasza      ….byłeś zagubiony?           

Lud wybrany przypomina rozproszone, zalęknione i niezadbane owce. Przyczyna? „Mówi Bóg: Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce Mojego pastwiska (…), nie zajęliście się nimi”. Bóg działa:Oto Ja zajmę się nieprawością waszych uczynków”. Ja także zadbam o moje owce, „sprowadzę je na ich pastwisko” za sprawą Tego, którego „wzbudzę Dawidowi”. Cel: On „będzie panował jako król”. „W Jego dniach Juda dostąpi zbawienia”. „To zaś będzie imię, którym będą Go nazywać: Pan naszą sprawiedliwością”. Owce „nie będą się już więcej lękać ani trwożyć”. Będą miały warunki, by być „płodne i liczne”.

Ewangelia św. Marka         szukałeś ratunku i ochrony?

Lud wybrany, ale także wielu spoza jego kultury jest poruszonych niezwykłością osoby Jezusa. Szukają kontaktu z Nim ci, którzy potrzebują ratunku, także ci, którzy przyjęli uczniów Jezusa i zostali poruszeni Dobrą Nowiną. Wielu jest jednak zdezorientowanych, z powodu jawnie wrogiej postawy wobec Jezusa, przywódców religijnych. Bóg działa: „Gdy Jezus wysiadł (z łodzi), ujrzał wielki tłum”. „Zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast”. Jezus „zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza i zaczął nauczać”. Cel: aby rozpoznali w Nim zapowiadanego Mesjasza. Objawia się jako Ten, który oddaje im do dyspozycji nawet czas przeznaczony na odpoczynek, bo rozpoznaje ich potrzeby, bo ich miłuje. Czy wtedy usłyszeli: „Ja jestem bramą owiec. Jeśli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony”(J10,9). Czy uwierzyli Mu i poszli za Nim?

List do Efezjan      …znalazłeś go w Chrystusie i stałeś się nowym człowiekiem?                      

Lud wybrany to już nie tylko Żydzi, ci „łaską zbawieni przez wiarę” i na nowo „stworzeni w Chrystusie Jezusie”(2,8-10). To także Nie-Żydzi. Tych dotyczy stwierdzenie: „Byliście poza Chrystusem, obcy względem społeczności Izraela i bez udziału w przymierzach obietnicy, nie mający nadziei ani Boga na tym świecie”. Bóg działa: „w Chrystusie Jezusie wy, którzy byliście daleko staliście się bliscy przez krew Chrystusa.On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości (Żydów i Nie-Żydów) uczynił jednością,  bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość”. Cel: „aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój i w ten sposób jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem w jednym Ciele, przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości”. W ten sposób, „przez Niego (Chrystusa) jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca”. „Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga”(2,19)

Psalm 23       „Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego”

„Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje Imię.

Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną”.                               

„Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia                                                  

i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy”

„Spotkanie z Biblią”  zachęcamy do osobistego spotkania codziennie i karmienie się  Słowem Bożym.