headerimg

Niedziela 11.07.2021

15 Niedziela Zwykła           11.07.2021

Czytania liturgiczne:  Am 7,12-15; Mk 6,7-13; Ef 1,3-14; Ps 85

Bóg, który każdego w Chrystusie napełnia wszelkim błogosławieństwem.

Jakie wydarzenia swego życia rozpoznajesz jako Jego błogosławieństwa?

 

Księga Amosa    Gdy Jego Słowo przestrzega przed skutkami nie liczenia się z Nim?           

Sytuacja: Pod rządami Jeroboama II, Izrael jest niezwykle bogaty materialnie, ale daleki od zachowania tego, co podoba się Bogu.(6,1-14). W tym czasie Amazjasz jest bałwochwalczym kapłanem Betelu. Wydarzenie: Bóg wysyła do niego Amosa ze swoim proroctwem. Amazjasz słyszy: «Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem uczniem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i rzekł do mnie Pan: „Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego!”. Błogosławieństwem było otrzymanie przestrogi pochodzącej od Boga. „Spustoszone będą wyżyny Izaaka i świątynie Izraela będą zniszczone. Wystąpię z mieczem przeciwko domowi Jeroboama»”, bo jest jeszcze wtedy możliwość zmiany myślenia i działania – ocalenia siebie i innych. Amazjasz wybiera uciszenie Amosa, „Widzący, idź, uciekaj sobie do ziemi Judy! I tam jedz chleb, i tam prorokuj!  A w Betel więcej nie prorokuj”.

Ewangelia św. Marka     Gdy zostaję wezwany do zawrócenia i zwrócenia się do Niego?

Sytuacja: Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi  i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie”. Mają polegać na Bogu, który zaspokoi ich potrzeby. Wydarzenie: „Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia”. W imię Jezusa „wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Błogosławieństwo obejmie zainteresowanych Jezusem. Polecenie skierowane do uczniów, «gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie”, okaże się także dobrodziejstwem. Pozostawanie Apostołów na dłużej ugruntuje wiarę domowników. W ten sposób sami będą  mogli potem zachęcać innych.

List do Efezjan      Gdy uświadamiam sobie - otrzymane w Chrystusie - dary Jego łaski                      

Sytuacja: Paweł pisze „do wiernych w Chrystusie Jezusie”. „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - w Chrystusie”. „W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu”. Wydarzenia: „My, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie”. Bracia, „w Nim także i wy  usłyszawszy słowo prawdy, Dobrą Nowinę waszego zbawienia, w Nim również uwierzyliście”. Błogosławieństwa: „I zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany”. Bo Bóg „z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa”. Wszelką łaską „obdarzył nas w Umiłowanym”. „W Chrystusie mamy odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski”. „Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,  przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli”.

Psalm 85       „Zaiste, bliskie jest Jego zbawienie dla tych co się Go boją ”

   „Pan sam obdarza szczęściem” .

   „Sprawiedliwość pójdzie przed Nim, po śladach Jego kroków – zbawienie

„Spotkanie z Biblią”  zachęcamy do osobistego spotkania codziennie i karmienie się  Słowem Bożym.