headerimg

Niedziela 04.07.2021

14 Niedziela Zwykła           04.07.2021

Czytania liturgiczne:  Ez 2, 2-5  Ps 123;  Mk 6,1-6; 2 Kor 12, 7-10

Bóg, którego Słowo jest Prawdą, także w ustach posłańca .

Gdy ty innym przekazujesz Jego Słowo, z jakim  odbiorem musisz się liczyć?

 

Księga Ezechiela        Nie wszyscy będą słuchać     

Wezwanie Boga: Prorok słyszy: «Synu człowieczy, stań na nogi. Będę do ciebie mówił» i opowiada: „I wstąpił we mnie Duch, gdy do mnie mówił (Bóg), i postawił mnie na nogi”. Słuchanie: „Potem słuchałem Tego, który do mnie mówił. Powiedział mi: «Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy Mi się sprzeciwili. Oni i ich przodkowie występowali przeciwko Mnie aż do dnia dzisiejszego”. Cel misji: „Posyłam cię do nich, abyś im powiedział: Tak mówi Pan Bóg”. W ten sposób „będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich”. Reakcje odbiorców: Bez względu na to „czy będą słuchać, czy też zaprzestaną - są bowiem ludem opornym”, ty „przekażesz im moje Słowa (2,6-7).  

Ewangelia św. Marka     Wysłuchają, zrozumieją ale zlekceważą i nie uwierzą.

Wezwanie Boga: Jezus przyszedł do Galilei i głosił: „Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się”(1,15). Liczne cuda towarzyszyły Jego działalności. Potem „wyszedł stamtąd i przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie”. Słuchanie: „Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce!”. Cel misji: Zostać rozpoznanym jako Mesjasz także „w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu”. Reakcje odbiorców: „Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim”.  A Jezus mówił im: «Tylko wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony»”. Dziwił się też ich niedowiarstwu”.

2 List do Koryntian     Przejmą się, uwierzą, ale dadzą się zwieść fałszywym nauczycielom.        

Wezwanie Boga, skierowane do Pawła, związane było z relacją Tytusa dotyczącą stanu kościoła. Do problemów związanych z kształtowaniem się młodego kościoła pośród wielokulturowości pogańskiej, doszedł jeszcze jeden. Słuchanie: „Fałszywi apostołowie, podstępni działacze, udający apostołów Chrystusa”(11,13), w rzeczywistości oddani są religii judaistycznej. Podważając autorytet Pawła, zachwalają sami siebie”, „siebie samych mierzą miarą własnej osoby i porównują się sami z sobą”(10,12) Cel misji: „Udaremniamy ukryte knowania  i wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga i wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi”(10,5). Reakcja odbiorców: Poznali Pawła będącegow obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa”. Łatwiej słucha się ludzi, którzy opowiadają o swoich sukcesach i zachwalają siebie. Od Pawła usłyszeli słowa: „Nie prowadzimy walki według ciała,  gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia, dla Boga twierdz warownych”(10,3-4). Dlatego powie: „ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny”. Fałszywi nauczyciele powiedzą – tylko sukcesy się liczą przed Bogiem! Paweł powie, „trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie” bo nie dałem rady. „Lecz Pan mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali». Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa”. 

Psalm 123         „Oczy nasze zwrócone ku Panu, Bogu naszemu”

 

„Spotkanie z Biblią”  zachęcamy do osobistego spotkania codziennie i karmienie się  Słowem Bożym.