headerimg

Niedziela 27.06.2021

13 Niedziela Zwykła           27.06.2021

Czytania liturgiczne:  Mdr 1,13-15; 2,23-24;  Ps 30;  Mk 5,21-43; 2Kor 8,7. 9.13-15

Bóg, który stworzył nas do nieśmiertelności.

W jaki sposób myślisz o życiu i śmierci?

Księga Mądrości     Dlaczego człowiek umiera, skoro Bóg nie uczynił śmierci?

Czytam Słowo:  „Nie dążcie do śmierci przez swe błędne życie, nie gotujcie sobie zguby własnymi rękami! Bo śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących.  Stworzył bowiem wszystko po to, aby było”., Niektórzy „mylnie rozumując, mówili sobie: «Nasze życie jest krótkie i smutne. Nie ma lekarstwa na śmierć człowieczą”. „Urodziliśmy się niespodzianie i potem będziemy, jakby nas nigdy nie było”.(2,3), „skwapliwie używajmy świata”.(2,6)Rozmyślam: Ponad dwa tysiące lat temu zostały zapisane te słowa i nic nie straciły na swej aktualności. Człowiek obdarzony przez Stwórcę wolnością – nadal dokonuje fatalnego w skutkach wyboru. Idzie za tym, o którym wiele lat później Jezus powie, że „od początku był zabójcą”, „prawdy w nim nie ma”, bo „jest kłamcą i ojcem kłamstwa”(J8,44). Znajduję sens słów, „dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka- uczynił go obrazem swej własnej wieczności. A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą”.

Ewangelia św. Marka       Kiedy człowiek może oczekiwać Bożej ingerencji ?

Czytam Słowo: Ewangelista Marek opisuje uciszenie burzy na jeziorze, uwolnienie poganina od licznych demonów a następnie dwa uzdrowienia. Nad jeziorem oczekuje Go wielu ludzi. Przynajmniej dwie osoby szukają u Jezusa pomocy. Przełożony synagogi prosi o uratowanie umierającej dwunastoletniej córki. Na dogodną sytuację oczekuje też kobieta nieuleczalnie chora od dwunastu lat. Rozmyślam: Jezus swoim działaniem z mocą, objawia kolejne cechy tak długo oczekiwanego przez naród Izraela – Mesjasza. A jednak zgromadzeni wokół Niego nie wydają się Go rozpoznawać. Sytuacja chorej kobiety była społecznie i religijnie niesłychanie trudna. Z powodu krwotoku, zgodnie z Prawem, uchodziła za nieczystą– więc nie powinna się do nikogo zbliżać ani dotykać. Z determinacją przedziera się przez tłum, mówiąc do siebie: „Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa”. Jair, pada Jezusowi do nóg i prosi usilnie, „przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła”. Znajduję słowa Jezusa, „córko, twoja wiara Cię ocaliła”, oraz do Jaira „Nie bój się, wierz tylko”. Bóg może zmienić bieg życia człowieka, który z wiarą oczekuje na Jego działanie z mocą.    

2 List do Koryntian     Czym jest obfite życie ucznia Jezusa?

Czytam Słowo: „Obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, we wszelką gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali”, „łaskę współdziałania w posłudze”(8,4). „Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić”. Rozmyślam: Jezus Bóg, a przyjął postać człowieka aby doświadczyć wszystkiego na nasze podobieństwo. Jego bogactwo nie miało nic wspólnego z pieniądzem. Zapowiedział idącym z Nim obfite życie.(J10,10) Jesteśmy zachęcani, aby „czynne podzielenie się tym, co macie, potwierdzało waszą chętną gotowość.  A gotowość uznaje się nie według tego, czego się nie ma, lecz według tego, co się ma”. Znajduję: „nie tylko chcieć, lecz i działać”. Nasza obfitość w Panu, niech „przyjdzie z pomocą” potrzebom innych..

Psalm 30     „Panie, mój Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę

i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu”.

„Pamiętajcie o Jego świętości. Gniew Jego trwa tylko chwilę, a Jego łaska przez całe życie”

„Spotkanie z Biblią”  zachęcamy do osobistego spotkania codziennie i karmienie się  Słowem Bożym.