headerimg

Niedziela 13.06.2021

11 Niedziela Zwykła           13.06.2021

Czytania liturgiczne:  Ez 17,22-24; Ps 92; 2Kor 5,6-10; Mk 4,26-34

Bóg, którego Królestwo zadziwia.

Który z aspektów Królestwa jest dla ciebie najbardziej znaczący?

 

Księga Ezechiela       Bóg jest jego Pomysłodawcą

Zapowiedź:Bóg mówi: wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę. Z najwyższych jego pędów ułamię gałązkę”. „Na wysokiej górze izraelskiej ja zasadzę”. „Ja, Pan, rzekłem i to uczynię” . Ta zapowiedź zostaje odczytana jako zapowiedź Mesjasza. Natura gałązki jest taka, że „wypuści gałązki i wyda owoc”. Ta „stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo będzie pod nim zamieszka, wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi”. Tak o Mesjaszu powie Izajasz. Jezus przywoła to proroctwo „Oto mój Sługa; którego wybrałem. Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie”. „Położę Ducha mojego na Nim”. „W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą”(Mt 12,18.21). Przebieg wzrostu może zadziwić człowieka. „Wszystkie drzewa polne poznają, że Ja Jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, a drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, a zieloność daje drzewu suchemu”.

Ewangelia św. Marka        Syn Boży objawił Prawdę o nim.

Zapowiedź: Jezus ogłaszał: „czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże”(1,15). W wielu „przypowieściach głosił im naukę”, często rozpoczynając ją słowami „Królestwo Boże podobne jest..”. Rolniczemu ludowi obrazował zakładanie Królestwa – procesem zasiewu Słowa = ziarna. Natura ziarna jest taka, że wrzucone    w żyzną ziemię, „we dnie i w nocy (…) kiełkuje i rośnie”. Nawet gdy  „jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi” – jak gorczyca – wyrasta tak, że „staje się większe od innych krzewów, wypuszcza wielkie gałęzie, tak, że ptaki mogą zakładać gniazda w jego cieniu”. „Z Królestwem Bożym dzieje się tak”, objawia Jezus. Przebieg wzrostu: „ktoś nasienie wrzucił w ziemię”- to pierwszy i niezbędny element planowej uprawy. Siew to głoszenie ewangelii przez Jezusa. Uczniom Jezus „osobno objaśniał wszystko”, bo to oni po Nim mieli podjąć zasiew. Bóg zabezpieczy wzrost. On zmieniać będzie w uczniach przekonania, pragnienia, cele i postawy przez swojego Ducha. Wydadzą owoc, gdy nie zapomną, że to Królestwo nie należy do nich, ale do Boga.

2 List do Koryntian       W Duchu Boga każdy jest obywatelem Królestwa !

Zapowiedź: „Wiemy (…) będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie”(5,1). „A Bóg, który nas do tego przeznaczył, dał nam Ducha jako zadatek”(5,5). Natura wzrostu duchowego jest taka, że „według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Przebieg wzrostu: „mając tę ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami”, ale i „współobywatelami świętych i domownikami Boga”(Ef 2,19). „Dlatego też staramy się Jemu podobać”. „Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę, za uczynki dokonane w ciele”.

Psalm 92    Dobrze jest dziękować Panu i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy:

głosić z rana Twoją łaskawość, a wierność Twoją nocami”.

„Jakże wielkie są dzieła Twe, Panie, bardzo głębokie Twe myśli!”
 
„Zasadzeni w domu Pańskim rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.
 
Wydadzą owoc nawet i w starości, pełni soków i zawsze żywotni,
 
 aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy”.
 
„Spotkanie z Biblią”  zachęcamy do osobistego spotkania codziennie i karmienie się  Słowem Bożym.