headerimg

Niedziela 06.06.2021

10 Niedziela Zwykła           06.06.2021

Czytania liturgiczne:  Rdz 3,9-15; Ps 130; 2 Kor 4,13 – 5,1; Mk 3,20 - 35

Bóg ma swojego Przeciwnika, ojca wszelkiego kłamstwa.

Co pomaga ci rozróżnić głos Boga od głosu Zwodziciela?

 

Księga Rodzaju       Gdy wiem kim jest ten, kto mówi o Bogu?

Słowo Boga: „Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz”(2,16-17) Zwodziciel: „Czy rzeczywiście Bóg powiedział?”. „Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc (…), otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło”.(3,4-5) Komu zaufam: Gdy „Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: Gdzie jesteś?”, usłyszał od Adama: „przestraszyłem się”, „ukryłem się”. „Zjadłeś z drzewa, z którego zakazałem co jeść?”. „Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc”. „Niewiasta odpowiedziała: Wąż mnie skusił i zjadałam”. Co wiedziała o wężu? Nic. Przedstawił Boga, którego dobrze znała,  jako kłamcę. A jednak to jemu zaufała. Oboje z Adamem szukają usprawiedliwienia poza sobą.   

Ewangelia św. Marka        Gdy świadectwo życia mówiącego ujawnia

                                                      moc i mądrość Bożą?

Słowo Boga: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie(Mk 9,7). Jezus objawia moc Bożą wyrzucając demony, uzdrawiając chorych, szeroko „rozchodziła się wieść o Jego wielkich czynach”(4,8) „zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie(1,22). Służy innym rezygnując z własnych potrzeb, „nawet posilić się nie mogli”. Zwodziciel działa przebiegle: krewnym Jezusa podsyła myśli „żeby Go powstrzymać”, innym podpowiada, że Jezus „odszedł od zmysłów”, a przywódcom religijnym dostarcza pomysłu, że Jezus „ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”. Komu zaufam: Ale Duch Boga, Duch Prawdy, doprowadza do całej prawdy. Najpierw czyni zdolnym do uwierzenia Jezusowi, przekonuje. Jeśli człowiek mimo to, nie uwierzy, to obraża Tego, który go przenika  i przekonuje, Ducha Świętego i „nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego”. Wiara Jezusowi umożliwia bycie z Nim w jednej Rodzinie „kto wypełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, siostrą i matką”. „Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”(Łk 11,28).  

2 List do Koryntian          Gdy jego głoszenie zwiększa chwałę Bogu

                                              przez dziękczynienie wielu?

Słowo Boga: „Bóg zajaśniał w naszych sercach”(4,6), pisze Paweł o tych, którzy są w rodzinie Bożej i „nie głosimy już siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana”(4,5). Zwodziciel, „Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć”(1P5,8). Skłania nas do nadmiernej troski o to, „co przemija”, do martwienia się, bo „nasz człowiek zewnętrzny niszczeje”, bo obecny nasz status, nie jest taki, jak pragniemy. Komu zaufam: Piotr zachęca: „mocni wiarą przeciwstawcie się jemu”(1P5,9). Paweł daje świadectwo życia z wiary i głosi Ewangelię: „uwierzyłem, dlatego przemówiłem”, „wszystko to dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu”. „Wiemy bowiem, że kiedy nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie”.

Psalm 13  „W Panu pokładam nadzieję, nadzieję żywi moja dusza: oczekuję na Twe słowo”.

„Spotkanie z Biblią”  zachęcamy do osobistego spotkania codziennie i karmienie się  Słowem Bożym.