headerimg

Niedziela 23.05.2021

Niedziela, Zesłania Ducha Świętego       23.05.2021

Czytania liturgiczne: Dz 2,1-11; Ps 104; Ga 5,16 - 25; J 15,26-27; 16,12-15

Duch Prawdy doprowadzi nas do całej prawdy.

Jak odbierasz prowadzenie Ducha w poszukiwaniu prawdy?

 

Ewangelia Św. Jana          Duch Prawdy zawsze wydaje świadectwo o Synu Boga?

Jezus do swoich uczniów; „jesteście ze Mną od początku” i świadczycie o Mnie. Gdy Mnie już fizycznie nie będzie tu z wami, „przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi”, „aby z wami był na zawsze”(14,16). Działanie Ducha, „On będzie świadczył o Mnie”. „On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”(14,26). „Doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą”. Bezpieczeństwo trwania w trójosobowym Bogu: Duch „z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi”.

Dzieje Apostolskie         Duch Prawdy pozwala zrozumieć mi wielkie dzieła Boże?

Jezus zapowiedział, więc z ufnością oczekiwali wydarzenia. W dzień Pięćdziesiątnicy „nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił  cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ogni, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym”. Działanie Ducha, „zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić”. Przebywający w Jerozolimie „pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem, kiedy powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak (Apostołowie) przemawiali w jego własnym języku”. „Słyszymy ich głoszących wielkie dzieła Boże”, mówili. Bezpieczeństwo w ufności złożonej w Bogu : „spełnia się przepowiednia proroka Joela: W ostatnich dniach – mówi Bóg – wyleję Ducha mojego”(2,17). „Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”(2,21).  

List do Galatów         Mając życie od Ducha Prawdy – do Ducha też się stosuję?

Jezus prowadzi Pawła w Duchu, w jego posłudze na rzecz kościoła w Galacji. „Ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami”. „Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody”. Działanie Ducha, „Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość , uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”. Jeśli są one doświadczane w życiu – to chwała należna jest Bogu. Bo to uczestnicy Jego Królestwa mają dostęp do tych darów. Bezpieczeństwo, jeśli „pozwolicie się prowadzić Duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa”. „Na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach Prawa, ciąży przekleństwo”. „Napisane jest bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa”(3,10). „Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił - stawszy się za nas przekleństwem”(3,13). „Sprawiedliwy z wiary żyć będzie”(3,11), dlatego „mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy”.   

Psalm 104  „Póki mego życia, chcę śpiewać Panu i grać mojemu Bogu, póki mi życia starczy”.

      „Ty wszystko mądrze uczyniłeś: ziemia jest pełna Twych stworzeń”.

    „Stwarzasz je, gdy ślesz swego Ducha i odnawiasz oblicze ziemi.

      Niech chwała Pana trwa na wieki: niech Pan się raduje z dziel swoich”.