headerimg

Niedziela 02.05.2021

5 Niedziela Wielkanocna     02.05.2021

Czytania liturgiczne: J 15,1-8; Dz 9,26-31; Ps 22; 1J 3,18-24

Bóg, który trwa w każdym, kto należy do Jego Syna.

W czym przejawia się moja przynależność?

 Ewangelia Św. Jana     Jako uczeń Chrystusa przynoszę obfity owoc?

Zestawienie: Jezus przywołuje obraz krzewu winnego, którego natura jest dobrze znana wszystkim słuchającym. Rozrastanie się krzewu jest częścią jego istnienia a obfitość owoców przynosi chwałę ogrodnikowi. „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a mój Ojciec  jest tym, który uprawia”. „Wy jesteście latoroślami”. „Latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – o ile nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie”. Ujawnia kluczowe znaczenie trwania w Nim, Chrystusie, „Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was”. „Beze Mnie nic nie możecie uczynić”. „Kto trwa we Mnie” tego „moja nauka będzie” prowadzić i „ten przynosi owoc obfity”. Co więcej, „dzięki słowu, które wypowiedziałem do was” , „jesteście czyści”  i zdolni przynosić więcej owocu. Uczeń może także ze spokojem oczekiwać wszelkiej pomocy, o którą poprosi. „Jeśli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście , o cokolwiek chcecie a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie”.    Jaki przez ciebie przyniesiony owoc przychodzi Ci na myśl?

Dzieje Apostolskie        Mam odwagę mówić o Chrystusie, Synu Boga ?       

Zestawienie: Szaweł znał Boga, a prześladował jego Syna. Ale gdy w drodze do Damaszku „ujrzał Pana, który przemówił do niego”- zmienił swoje myślenie. „Zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym”(9,20), ale musiał uciekać. „Kiedy przybył do Jerozolimy, próbował przyłączyć się do uczniów, ale wszyscy bali się go, nie wierząc” w jego przemianę. Gdy „rozprawiał z hellenistami” oni „usiłowali go zgładzić”. Ujawnia, że osobiste spotkanie Jezusa, prowadzi najpierw do zmiany myślenia a potem do zmiany działania. Prowadzi do poszukiwania innych, którzy takiej przemiany doświadczyli. W ten sposób kościół „rozwijał się i żył bogobojnie, i napełniał się pociechą Ducha Świętego”, i „cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii..     W jaki sposób świadczę o obecnym we mnie Chrystusie?

1 List Jana Apostoła     Miłując czynem i prawdą rozpoznaję działanie Jego Ducha w sobie?

Zestawienie: zdecydowaliśmy iść za wskazaniem Boga: „abyśmy wierzyli w imię Jego Syna Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie”. W praktyce życia bywa, że „miłujemy  słowem i językiem”- tylko. Duch Jezusa daje poruszenie, „serce mnie oskarża”, bo zamknąłem je na potrzeby tych, obok mnie. To ujawnia, że ratunek jest zawsze w Chrystusie. On „objawił się po to, aby zgładzić grzechy. Każdy, kto trwa w Nim”, nie trwa  w grzechu (3,5), tylko go wyznaje(1,9). „Po tym rozpoznamy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim nasze serca”. Każdy, „kto wypełnia Jego przykazania,  trwa w Bogu, a Bóg w nim.  A to, że trwa On w nas poznajemy po Duchu, którego nam dał”.     Jak rozpoznaję poruszenia Ducha w sobie?

Psalm 22                   Chwalić będą Pana ci, którzy Go szukają”

„Spotkanie z Biblią”  zachęcamy do osobistego spotkania codziennie i karmienie się  Słowem Bożym.