headerimg

Niedziela 25.04.2021

4 Niedziela Wielkanocna               25.04.2021

Czytania liturgiczne: J 10,11-18; Dz 4,8-12; Ps 118; 1J 3,1-2;

Bóg jest dobry.

W jaki sposób doświadczam Jego dobroci?

 Ewangelia Św. Jana        Jestem podopiecznym Jezusa, Dobrego Pasterza?

Już nie polegam na człowieku, którego nie znam. Jezus przestrzega, taki „który nie jest pasterzem ani właścicielem owiec”, to „nie zależy mu na owcach”. On „widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka” narażając podopiecznych na zgubę lub rozproszenie. Może to także być złodziej, który „przychodzi tylko po to, aby kraść, zabić lub zniszczyć”(10,10). Ufam Jezusowi, z którym mam relację; „Ja znam moje owce i one Mnie znają”. To Ten, który zna Boga i Bóg Go zna; „Mnie zna Ojciec  jak Ja znam Ojca”. To Ten, który mówi „ja przyszedłem, aby moje owce miały życie i to życie w pełni”. To ten, który nie zawahał się oddać swojego życia, aby ratować mnie dla życia wiecznego; „poświęcam też swoje życie za owce”, „oddaję je z własnej woli”. To Ten, którego wolą jest ratować każdego człowieka: „muszę je (inne owce) przyprowadzić i będą słuchać głosu mego”.   Jakie wydarzenia ze swojego życia potrafiłbyś opowiedzieć, gdy ochroniło cię poleganie na Jezusie?

Dzieje Apostolskie    Przez Jezusa zostałem uzdrowiony dla życia wiecznego?

Już nie polegam na władzy religijnej, bo bywa omylna. „Przełożeni i starsi oraz nauczyciele Pisma (…) wyżsi kapłani Annasz i Kajfasz, Jan Aleksander i ilu ich było z rodu arcykapłańskiego”, nie cieszą się z cudownego uzdrowienia kaleki od urodzenia. Pytają „Czyją mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście?”. Nie mogą cudowi zaprzeczyć, bo widzą „stojącego przed nimi uzdrowionego człowieka”(4,14), ale są oburzeni, że apostołowie „głoszą zmartwychwstanie umarłych w Jezusie”(4,1). Ostatecznie „zakazali im w ogóle przemawiać i nauczać w imię Jezusa”(4,18). Ufam naśladowcom Jezusa. Piotr precyzuje stawiany im zarzut: „przesłuchujecie nas dzisiaj z powodu dobrodziejstwa, jakiego doznał chory człowiek, gdy został uzdrowiony”.Wiedzcie, wy i Izraelici, że stało się to w imię Jezusa Chrystusa, Nazarejczyka, którego ukrzyżowaliście, a Bóg wskrzesił Go z martwych”. Następnie, pod wpływem Ducha Świętego ogłasza: „I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni”.    Jak ja naśladuję Jezusa?

1 List Św. Jana Apostoła        Zostałem nazwany dzieckiem Boga?

Już nie pokładam nadziei w tym, w czym świat pokłada nadzieję. Ten świat „nie poznał Jego (Boga)”. Ten świat przynosi lęk, niepewność i konieczność zasługiwania. Ten „świat przemija, a z nim jego pożądliwość”(2,17). Ufam obietnicom Boga, „kto natomiast wypełnia wolę Bożą, trwa na wieki”(2,17). Bo „wielką miłością obdarzył nas Ojciec” w jednym celu: „abyśmy zostali nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy”. „Jesteśmy dziećmi Bożymi a jeszcze się nie okazało, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to okaże, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy, kto pokłada w Nim tę nadzieję, staje się czysty, jak On jest czysty”(3,3).    Jakie zastosowanie ma w twoim życiu określenie: „wiara jest trzymaniem Pana Boga za Słowo”?.

Psalm 118            „Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo łaska Jego trwa na wieki”

                           „Pan jest ze mną, nie lękam się: cóż mi może zrobić człowiek?”

 „Spotkanie z Biblią”  zachęcamy do osobistego spotkania codziennie i karmienie się  Słowem Bożym.