headerimg

Niedziela 18.04.2021

3 Niedziela Wielkanocna               18.04.2021

Czytania liturgiczne:    Dz 3,13-15.17-19; Ps 4; 1J 2,1-5a; Łk 24,35-48

Bóg, który oświeca każdy umysł, aby rozumiał Pismo.

Jak korzystasz z tego daru?

 Ewangelia Św. Łukasza   Czytając Biblię, aby poznać historyczne fakty dotyczące Jezusa ?

Fakty: Wywołał lęk i niedowierzanie uczniów ukazując się po swojej śmierci. „Czemu jesteście zmieszani i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach ? Spójrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem! Dotknijcie Mnie i przekonajcie się. Duch bowiem nie ma ciała ani kości, a widzicie, że Ja mam”. Potem „wziął kawałek ryby i przy nich zjadł”. Zrozumienie: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze  z wami: Musi się wypełnić wszystko, co jest napisane o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach. Wtedy oświecił im umysły, aby rozumieli Pisma” w tym co odnosiło się do Niego. Cel: Aby jako uczestnicy tego wydarzenia, mogli głosić Dobrą Nowinę. Jezus powiedział: „Wy jesteście świadkami tych rzeczy”, jak zostało napisane: Chrystus będzie cierpiał, a trzeciego dnia zmartwychwstanie i w Jego imię zostanie ogłoszone nawrócenie na odpuszczenie grzechów wszystkim narodom”. W jaki sposób poznanie faktu zgodności kilkuset  zapowiedzi w ST z wydarzeniami NT, wzmacniają Twoją wiarę?

Dzieje Apostolskie                Czytając Biblię, by upewnić się czy jestem zbawiony?

Fakty: To Bóg „wywyższył swego Sługę, Jezusa”. „Teraz jest On w niebie aż do czasu, gdy wszystko zostanie odnowione”(Dz 3,21). Bo chociaż, On, Dawca Życia, został zabity, Bóg wskrzesił Go z martwych, „czego jesteśmy świadkami”, mówi Piotr. Zrozumienie: „w ten sposób wypełniło się to, co wcześniej Bóg przez wszystkich proroków zapowiedział”. Każdego, kto uzna znaczenie tych wydarzeń dla zbawienia człowieka   i uwierzy, obejmie Boża obietnica usynowienia. Cel: Aby zrozumieć czego Bóg oczekuje od każdego zainteresowanego obietnicą. „Nawróćcie się więc” – zmieńcie myślenie, zwróćcie się do Jezusa „aby zgładził wasze grzechy”, zachęca Piotr. Następnego dnia wypowie proste uzasadnienie, dla słuszności takiej decyzji: „Nie dano ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym możemy być zbawieni”(Dz 4,12). Które fragmenty Biblii dotyczą kwestii pewności zbawienia człowieka? Gromadzisz je sobie?  

1 List Jana Apostoła           Czytając Biblię, aby wzmacniać swą relację z Jezusem?

Fakty: „Po tym poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania (przepis na życie)”. „Kto mówi, że trwa w Nim, powinien tak żyć, jak On żył”(2,6) „Kto mówi: Znam Go”, a nie zachowuje Jego przykazań , ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy”. Zrozumienie: „Piszę wam o tym, abyście nie grzeszyli”. „Gdyby jednak ktoś zgrzeszył, mamy Orędownika u Ojca - sprawiedliwego Jezusa Chrystusa. On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, ale także za grzechy całego świata”. „Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, to Bóg jest wierny i sprawiedliwy: odpuści nam grzechy oraz oczyści z wszelkiej nieprawości”(1,9). Cel: „Kto zachowuje Jego naukę (Słowo), w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała”.  Jak zachowywanie Jego Słowa wzmacnia twoją relację z Jezusem?

Psalm 4          „Wiedzcie, że Pan mi okazuje cudownie swą łaskę,

Pan mnie wysłuchuje, ilekroć Go wzywam”. „Wielu powiada: Któż nam ukaże szczęście”.

„Wlałeś w moje serce więcej radości niż w czasie obfitego plonu”.

„Gdy się położę, zasypiam spokojnie, bo Ty sam jeden, Panie, pozwalasz mi mieszkać bezpiecznie”

 

„Spotkanie z Biblią”  zachęcamy do osobistego spotkania codziennie i karmienie się  Słowem Bożym.