headerimg

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 04.04.2021

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego   04.04.2021

Czytania liturgiczne:   Dz 10,34a.37-43; Ps 118; Kol 3,1-4; J 20,1-9

Bóg Sprawca Zmartwychwstania.

Co będzie twoim udziałem?  Zmartwychwstanie do życia czy na potępienie?

Ewangelia Św. Jana       Do życia, bo poznałem fakty dotyczące zmartwychwstania Jezusa  i uwierzyłem.

Fakty:W pierwszym dniu tygodnia (…), Maria Magdalena przyszła do grobu i zauważyła kamień odsunięty od grobowca”. Piotr i Jan zaalarmowani przez Marię, „udali się do grobu”. Jan „jako pierwszy znalazł się przy grobie. A gdy pochylił się zobaczył leżące płótna”, ciała Jezusa nie było. Potem wszedł Piotr i dostrzegł jeszcze „chustę, która była na głowie Jezusa”, leżała „zwinięta osobno w innym miejscu”. Wtedy Jan wszedł także do grobowca. Wnioski: Pismo Święte mówiło, że „trzeba, aby Mesjasz powstał z martwych”. Trzykrotnie sam Jezus zapowiadał uczniom swoją śmierć i zmartwychwstanie. Ciała nie było w grobie. Nie mógł go nikt wykraść wobec faktu obecności straży rzymskich. Gdyby Jezus jedynie utracił przytomność, później ją odzyskał, w żaden sposób nie mógłby uwolnić się z nasiąkniętych lepkim balsamem płócien. Niemożliwe byłoby także wyjście na zewnątrz, z powodu wagi kamienia i jego pozycji. Decyzje: Jan do tej pory nie rozumiał, teraz zrozumiał. „A gdy zobaczył uwierzył”. Uwierzyć, to przejść z niepewności do pewności, że Zmartwychwstanie Jezusa, Syna Bożego otworzyło dostęp do skutków Jego ofiary na krzyżu. Nowy Testament opisuje je jako: przebłaganie, odkupienie, usprawiedliwienie, pojednanie oraz zbawienie. Uwierzyć, to przyjąć wszystko to w darze od Boga.

Dzieje Apostolskie     Do życia, bo związałem swoje życie z żyjącym Chrystusem i świadczę o Nim.

Fakty: „Teraz jesteśmy gotowi wobec Boga wysłuchać wszystkiego, co Pan polecił ci powiedzieć”(10,33). Piotr mówi: „jesteśmy świadkami wszystkiego, czego dokonał Jezus z Nazaretu na ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili, wieszając na drzewie. Ale trzeciego dnia Bóg Go wskrzesił i sprawił, że ukazał się w widzialnej postaci”. „My po Jego zmartwychwstaniu jedliśmy i piliśmy razem z Nim”. Wnioski: zgromadzeni wiedzieli „co działo się w całej Judei”, ale nie umieli powiązać tych wydarzeń z dziełem zbawczym Boga. Teraz słyszą, że to dlatego, że „Bóg był z Nim”, Jezusem, „szedł On dobrze czyniąc  i uzdrawiając wszystkich, którzy byli w mocy diabła”. Ten Bóg, do którego Korneliusz nieustannie się modlił. Teraz usłyszeli, że Jezus „ rozkazał głosić ludowi i dawać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych”. Więc to w Jego ręku jest życie i śmierć. „Wszyscy prorocy zapowiadają, że każdy kto wierzy w Jezusa, mocą Jego imienia otrzyma odpuszczenie grzechów”. Decyzje: Uwierzyli. Piotr zaświadczy: „Duch święty zstąpił na nich, jak kiedyś na nas, na samym początku”.

List do Kolosan    Do życia, bo już żyję nowym życiem, z Chrystusem w Bogu

Fakty: zostaliście wskrzeszeni z Chrystusem”, do nowego życia. „Umarliście” dla motywacji i celów starego życia. Teraz „wasze życie zostało ukryte z Chrystusem w Bogu”. „Gdy Chrystus – wasze życie – ukaże się w chwale, wówczas i wy ukażecie się w chwale razem z Nim”. Wnioski: szukać „tego co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawej stronie Boga”. Rozmyślać „o tym co przewyższa rzeczy ziemskie”. Decyzje: „niech mieszka w was Słowo Chrystusa z całym swym bogactwem”(3,16), aby wszystko co będziecie czynić było „w imię Pana Jezusa, przez Niego dziękując Bogu”(3,17).

Psalm  118      Lepiej się uciec do Pana, niż pokładać ufność w człowieku”.

         „Zawołałem z ucisku do Pana, Pan mnie wysłuchał i wywiódł na wolność.

                   Pan jest ze mną, nie lękam się: cóż mi może uczynić człowiek?

„Spotkanie z Biblią”  zachęcamy do osobistego spotkania codziennie i karmienie się  Słowem Bożym