headerimg

Niedziela 14.03.2021

4 Niedziela Wielkiego Postu     14.03.2021

Czytania liturgiczne: 2 Krn 36,14-16.19-23;  Ps 137; J 3,14-21 ; Ef 2,4-10

Bóg bogaty w miłosierdzie.

Czego oczekujesz od miłosiernego Boga?

Druga Księga Kronik     On nie będzie się na mnie gniewać?

Sposób życia ludu wybranego w czasie panowania króla Sedecjasza, urągał Jedynemu Bogu. Król, który „czynił to , co jest złe w oczach Pana, Boga swego”(12), „wszyscy naczelnicy Judy i kapłani i lud , mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich”; podczas gdy Bóg „bez wytchnienia wysyłał do nich posłańców”, oni „szydzili z Bożych wysłanników i lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków”. Wtedy „wzmógł się gniew Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie było już ocalenia. Sprowadził wtedy przeciw nim króla chaldejskiego”. „Chaldejczycy spalili świątynię Bożą”. „Ocalałą spod miecza resztę król uprowadził do Babilonu i stali się niewolnikami” na 70 lat. Miłosierny Bóg, zapowiada przez proroka Jeremiasza ratunek i go realizuje: „pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego”, który       nie tylko uwalnia ludzi, ale także przekazuje środki na odbudowę domu dla Boga w Jerozolimie. Wszyscy mogą zacząć nowe życie.  W jaki sposób myślisz o Bożym gniewie? 

Ewangelia Św. Jana    On nigdy mnie nie potępi ?

Jaki sposób życia zaprowadzi do królestwa Bożego? Nikodem, dostojnik żydowski i nauczyciel religijny pyta o to Syna Bożego. Czy można być zbawionym będąc tu na ziemi? „To, co się z ciała narodziło jest ciałem, a to co się z Ducha narodziło jest duchem”, wyjaśnia Jezus. „Trzeba wam się powtórnie narodzić” (3,6-7), aby żyć w Moim królestwie. „Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, by świat potępił, ale aby świat został przez Niego zbawiony”. Jednak „kto nie wierzy w Niego, już został potępiony, bo nie uwierzył   w imię Jednorodzonego Syna Bożego”. Bo „sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki”. Pomimo to, miłosierny Bóg „tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Ofiara Syna, „wywyższonego” na krzyżu umożliwiła, każdemu, kto tego pragnie, narodzenie się do nowego życia. Każdy „kto wierzy w Niego”, pozostaje w bliskiej relacji ze Świętym i Sprawiedliwym. Wierzyć to ufać Mu we wszystkim. To szukać Jego woli w każdej dziedzinie życia, to naśladować Chrystusa, który objawia się  w Słowie Pisma Świętego. W jaki sposób moja wiara znajduje swój wyraz w moim życiu?

List do Efezjan     On mnie zbawił w Chrystusie?

Żyliście niegdyś  „według doczesnego sposobu tego świata”, „według sposobu (…) ducha, który działa teraz w synach buntu”, wyjaśnia Paweł wierzącym. „My wszyscy niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała”. „Byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni”(2,1-3). A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie „nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia”. „Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich - w Chrystusie Jezusie”. „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem”.  Jak, świadomość, że jestem stworzony „w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili” wpływa na moje codzienne wybory?

 

„Spotkanie z Biblią”  zachęcamy do osobistego spotkania codziennie i karmienie się  Słowem Bożym !