headerimg

Niedziela 21.02.2021

1 Niedziela Wielkiego Postu     21.02.2021

Czytania liturgiczne: Rdz 9,8-15; Ps 25; Mk 1,12-15; 1P 3,18-22

Bóg, który nieustannie objawia się w działaniu.

Jak ta świadomość wpływa na moje życie?

Księga Rodzaju      Chcę poznawać historię Jego działania w czasach Starego Testamentu

Czas po potopie. Noe i jego synowie odbierają błogosławieństwo od Boga; „Bądźcie płodni i mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię”. „Wszystko, co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wam wszystko”(9,1.3). Wydarzenie: „Potem Bóg tak rzekł do Noego i jego synów: Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami”. „Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną a ziemią”. Oświadczenie Boga: „Już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię”. Jak wiele historii Bożego działania w życiu osób Starego Testamentu, mógłbym opowiedzieć?

Ewangelia Św. Marka     W Chrystusie znajduję pełnię Bożego sposobu działania

Czas przebywania Syna Bożego na ziemi. „W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei”(1,9). Wydarzenia:  Zaraz po tym, jak przyjął chrzest od Jana, „Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu”. Potem „przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą”. Oświadczenie Boga: Podczas chrztu Jezusa „z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany w Tobie mam upodobanie”(1,11). Oświadczenie Jego Syna: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”. W jaki sposób Bóg, przez Chrystusa zadziałał w moim życiu?

1 List św. Piotra Apostoła    Odnajduję swoje miejsce w dziele Boga

Czas, gdy Jezus Chrystus „jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali Aniołowie i Władze, i Moce". Czas zakładania, budowania i rozwoju kościoła Chrystusa na ziemi. Czas pojawiania się wśród jego członków pytań i szukania na nie odpowiedzi. Jak jednać ludzi z Bogiem? A co z tymi, co umarli przed Chrystusem? Wydarzenie kulminacyjne: Chrystus „raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić: zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. W nim poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym". Oświadczenie Boga, mocą zesłanego Ducha Świętego, wypowiada Piotr Apostoł: „Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego”. „Dla was jest ta obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich”  (Dz 2,38-39). Jak za dni Noego, gdy woda oddzieliła osiem osób do nowego życia, tak dziś zwrócona „do Boga prośba o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa”, ratuje. Jest początkiem nowego życia zanurzonego w Duchu Chrystusa. Jaki jest mój udział w dziele Boga? Głoszę Dobrą Nowinę? Buduję Kościół duchowy?

Psalm 25     „Panie, prowadź mnie według Twej prawdy i pouczaj,

bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca, i w Tobie mam zawsze nadzieję”.

„O mnie pamiętaj w Twojej łaskawości ze względu na dobroć Twą, Panie”

„Spotkanie z Biblią”  zachęcamy do osobistego spotkania codziennie i karmienie się  Słowem Bożym !