headerimg

Niedziela 14.02.2021

6 Niedziela Zwykła       14.02.2021

Czytania liturgiczne: Kpł 13,1-2.45-46; Ps 32; Mk 1,40-45; 1Kor 10,31-11,1

Bóg, dawca życia i zdrowia

W jaki sposób myślę o Nim, gdy nie jestem zdrowy?

Księga Kapłańska       Bóg zadba o dobrą diagnozę

Wiemy, bo tak powiedział „Pan do Mojżesza i Aarona”, że jeśli u kogoś pojawi się „na skórze ciała nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama”, to ma udać się do „kapłana Aarona albo do jednego z synów kapłanów”. Oni zostali przygotowania do stawiania właściwej diagnozy odnośnie wielu schorzeń. Odkrycie: Jeśli człowiek dowie się, że jest dotknięty trądem, usłyszy także, że społeczność będzie o tym wiedzieć: ma mieć „szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołać: „Nieczysty, nieczysty !”. „Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem”. Ciąg dalszy to całkowita zmiana jakości życia, to świadomość uzależnienia od pomocy innych, to próba wiary nie tylko dla chorych. Zdrowi, rozdzieleni z bliskimi, zgodnie z nakazem Boga „będziesz miłował bliźniego swojego jak siebie samego”(19,19), mają być wrażliwymi na potrzeby oddzielonych. Nie tylko bytowe. Trzeba przejąć ich troski i odpowiedzialności. W czym przejawia się moja miłość do oddzielonych?

Ewangelia św. Marka    Bóg może przywrócić mi zdrowie

 Trędowaty, padając przed Jezusem na kolana wie, że On przychodzi od Boga. Jego prośba zawiera w sobie pewność możliwości Jezusa. „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”.  Jezus „wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony”. Odkrycie: „Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony”. Ciąg dalszy to radość i rozgłaszanie wszem i wobec nowiny o uzdrowieniu. To wzrost popularności Uzdrowiciela: „Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego”. A jednak radość uzdrowionego odwróciła jego uwagę od wyrażonej głośno woli Dawcy zdrowia: „uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie, ofiarę (…), na świadectwo dla nich”. Oni także mieli uznać w Jezusie Posłanego od Boga. Zostałem uzdrowiony już nie raz, czy bliscy usłyszeli komu to zawdzięczam?

1 List św. Pawła do Koryntian     W chorobie czy zdrowiu oddaję Bogu chwałę

Wiem, „Pańska jest ziemia i wszystko co ją napełnia”(10,26). „Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko jest budujące”(10,21). Odkrycie: „Czy jecie czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego”. Ciąg dalszy to rozpoznanie jak w praktyce życia kierować się tymi słowami. Paweł podpowiada, „bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa”. Na przykład: „podobnie jak ja, który staram się przypodobać wszystkim pod każdym względem, nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni”. Niech mój sposób życia otworzy ludzi na treść Ewangelii i w Chrystusie będą szukać ratunku, zbawienia, zgodnie z odwiecznym planem Ojca. Jakie mam przekonanie, czy ci, co mnie znają, oddają chwalę Bogu z mojego powodu?

Psalm 32     „Pouczę cię i wskażę drogę, którą pójdziesz; umocnię Moje spojrzenie na tobie”

                             „Toteż każdy wierny będzie się modli do Ciebie w czasie potrzeby”

„Spotkanie z Biblią”  zachęcamy do osobistego spotkania codziennie i karmienie się  Słowem Bożym !