headerimg

Niedziela 07.02.2021

5 Niedziela Zwykła  07.02.2021

Czytania liturgiczne:    Job 7,1-4.6-7 Ps 147; Mk 1,29-39; 1Kor 9,16-19.22-23

Bóg, który nadaje sens każdemu istnieniu.

Jak często rozmawiasz z Nim o sensie  twojego życia?

Księga Hioba    O marności życia?  

Mówi Hiob, Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Czy nie pędzi on dni jak najemnik?  Jak niewolnik, co wzdycha do cienia”. „Zyskałem miesiące męczarni, przeznaczono mi noce udręki”. „Czas leci jak tkackie czółenko i przemija bez nadziei”. Nie rozumie:Jak robotnik, co czeka zapłaty” i dostaje ją na koniec dnia – tak Job, jako „mąż sprawiedliwy, prawy, bogobojny i unikający zła”(1,1) otrzymywał wiele dobra od Boga. Dopiero w niedoli stawia Bogu pytania: „Kim jest człowiek, abyś go cenił i zwracał ku niemu swe serce? Czemu go badać co ranka? Na co doświadczać co chwilę ?”(7,17-18). „Dlaczego na cel mnie wziąłeś?”(7,20). Hiob znajduje odpowiedź po długim czasie prowadzenia dialogu z Bogiem. Do tego czasu, Hiob wypowiadał się – choć nie rozumiał. Słuchał  wypowiedzi przyjaciół i nie zgadzał się z nimi. Otrzymał odpowiedź od Pana wtedy, gdy był gotowy do przyjęcia prawdy. Hiob wyznaje Bogu: „Wiem, że Ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić”(42,2). „Dotąd Cię znałem ze słyszenia, obecnie ujrzałem Cię”(42,5). „Pan przywrócił Hioba do dawnego stanu”(42,10). W jakim stopniu opierasz swoje życie na wezwaniu Boga: „Wołaj do Mnie, a odpowiem ci, oznajmię ci rzeczy wielkie i niezgłębione, jakich nie znasz”(Jr33,3)? Jak wygląda twój dialog z Bogiem?

Ewangelia wg św. Marka     O możliwości uleczenia?

Mówią świadkowie o natychmiastowym uzdrowieniu teściowej Szymona przez Jezusa. Mówią o tym, „że przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych”, a Jezus „uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił” . Pewnie nawet uczniowie nie rozumieją dlaczego nie wszystkich? Dlaczego „nie pozwalał złym duchom mówić”, a przecież „wiedziały kim On jest”. W synagodze zły duch opuszczając opętanego, krzyczał „Wiem, kto jesteś: Święty Boży(1,24). Znajdą wyjaśnienie ci, którzy zdecydowali się uznać w Jezusie Syna Boga i pójść z Nim – jak uczniowie. Oni kiedyś wrócą na te tereny, gdzie Jezus uzdrawiał i przekonają się, że odbiorców Dobrej Nowiny znajdą w tych, dla których uzdrowienie nie było tylko epizodem w ich życiu, ale impulsem, by uznać w Jezusie Przychodzącego od Boga. Jak wielu znasz świadków uzdrowienia w imieniu Jezusa? Może należysz do nich? Może potrzebujesz uzdrowienia?

1 List do Koryntian    O sensie poszerzania grona znajomych?

Mówi Paweł, nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię”. „Tak więc, nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam”. „Wszystko czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział”. Mogą nie rozumieć takiej determinacji ci, „którym nikt nie głosił(Rz 10,14), którzy nie doświadczyli jeszcze, czym jest nowe życie w Chrystusie. Mogą nie rozumieć   potrzeby dzielenia się obecnością żywego Jezusa zmieniającego jakość życia. Mogą, nie rozumieć gotowości do pozyskania ludzi dla Chrystusa, świadectwem i Słowem; wśród grona znajomych i nowo poznanych. Znajdą sens i radość, gdy sami doświadczą skutków narodzenia się na nowo, w Duchu Jezusa. Wtedy podziękują Bogu, że postawił im na drodze posłańca, którego zasadą życia jest być „wszystkim dla wszystkich, żeby ocalić przynajmniej niektórych. Jak pamiętasz osobę, która ogłosiła ci Dobrą Nowinę o zbawieniu w Chrystusie?

Psalm 147           „Pan nasz jest wielki i zasobny w siły i mądrość”

„Spotkanie z Biblią”  zachęcamy do osobistego spotkania codziennie i karmienie się  Słowem Bożym