headerimg

Niedziela 17.01.2021

2 Niedziela Zwykła       17.01.2021

Czytania liturgiczne: 1Sm 3,3b-10.19; Ps 40; J1,35-42; 1Kor 6,13-15.17-20

Bóg, który obdarował człowieka zdolnością do poznania Go.

Co w twoim życiu rozwija tą zdolność?

 1 Księga Samuela   Poznaję życie w posłuszeństwie otrzymanemu Słowu Boga

Dojrzałość: „Młody Samuel usługiwał Panu pod okiem (kapłana) Helego”(3,1). „Spał w przybytku Pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przymierza”. Pewnej nocy „Pan zawołał Samuela”. Bóg oznaczył czas nowego doświadczenia w jego służbie – bezpośredniej rozmowy z Nim. „Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pańskie nie było mu jeszcze objawione”. Rozpoznanie, kim jest Ten, który woła, przychodzi, gdy w posłuszeństwie poleceniu Helego, Samuel wypowiada swoją gotowość. Gdy „przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem”, usłyszał: „Mów Panie, bo sługa Twój słucha”. Zastosowanie: To wyznanie  Samuela staje się początkiem jego osobistej relacji z Bogiem. „Samuel dorastał a Pan był z nim i sprawiał, że wszystko co powiedział, spełniało się*”.

Ewangelia św. Jana        Przyjmuję zaproszenie Jezusa do pozostania z Nim

Bóg rozpoznał dojrzałość uczniów Jana do poznania Syna Bożego. Usłyszeli Janowe świadectwo: „On jest Synem Bożym(1,34). Pewnie towarzyszyli Janowi, gdy grupie ludzi szykujących się do chrztu, wskazał Jezusa, mówiąc „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata(1,29). Rozpoznanie: Gdy więc w kolejnym dniu dwaj jego uczniowie zobaczyli nadchodzącego Jezusa i usłyszeli słowa Jana: „Oto Baranek Boży”, po prostu „poszli za Jezusem”. „Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: Czego szukacie?”. To pytanie rozpoczyna ich osobistą więź z Jezusem. „Nauczycielu – gdzie mieszkasz?”- wyraża ich pragnienie do przebywania z Nim i poznawania Go. Zastosowanie: Zachęceni przez Niego: „Chodźcie a zobaczycie”, poszli „i tego dnia pozostali u Niego”. Swej radości: „znaleźliśmy Mesjasza”, nie zatrzymują dla siebie. Przyprowadzają innych, aby także mogli Go osobiście poznać.

1 List do Koryntian      Nie jestem bierny wobec wskazań mieszkającego we mnie Ducha Bożego

Dojrzały uczeń Jezusa jest świadomy, że „wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko   mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę”(6,12). „Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała”. Rozpoznanie: „Czyż nie wiecie, że ciało wasze (tj. tych, którzy związali swoje życie z Jezusem) jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielka cenę zostaliście nabyci”. „Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa?”. Zastosowanie: „Czyż wziąwszy członki Chrystusa będę je czynił członkami nierządnicy? Przenigdy!”. „Chwalcie więc Boga w waszym ciele!” „Bóg zaś i Pana wskrzesił i nas również swą mocą wskrzesi z martwych”.

Psalm 40   „Złożyłem w Panu całą nadzieję mego wołania, On schylił się nade mną i wysłuchał.

Wydobył  mnie z dołu zagłady i z kałuży błota, a stopy postawił na skale i umocnił moje kroki”.

„Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje (Słowo) mieszka w moim wnętrzu”.

„Głosiłem Twoją wierność i pomoc. Nie taiłem Twej łaski ani Twej wierności”.

„Radują się i weselą w Tobie wszyscy, co Ciebie szukają”.

„Spotkanie z Biblią”  zachęcamy do osobistego spotkania codziennie i karmienie się  Słowem Bożym !