Niedziela 10.01.2021

1 Niedziela Zwykła       10.01.2021

Czytania liturgiczne: Iz 55, 1-11; Iz12,2-6; Mk 1,7-11; 1J 5,1-9

Bóg, który oznajmia człowiekowi rzeczy najważniejsze.

Które z nich są dla ciebie najbardziej poruszające?

 Księga Izajasza     Jestem blisko ciebie, Ja daję się znaleźć, Moje słowo działa skutecznie

Oznajmienie Boga: „Szukajcie Pana”. „Nakłońcie uszu i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste Przymierze”. Natura Boga: On „daje się znaleźć”. On „hojny jest w przebaczaniu”. Jego sposób myślenia i wartościowania przewyższa we wszystkim rozumowanie człowieka. On jest mocny słowem; „Słowo, które wychodzi z ust Moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa”. Porusza: gotowość Boga do objęcia życia każdego człowieka swą troskliwą miłością, każdego, który pragnie bliskiej relacji z Nim. „Wszyscy spragnieni przyjdźcie”, „Kupujcie (u Mnie) bez pieniędzy”, „słuchajcie Mnie”, wkładajcie swój wysiłek w to co „nasyci”. Realizacja Jego zachęt nie przekracza możliwości kogokolwiek.

Ewangelia wg św. Marka        Mój Syn jest dla ciebie jedyną Drogą, Prawdą i Życiem

Oznajmienie Boga, wobec tłumu ludzi zgromadzonych nad Jordanem, kiedy „Jezus z Nazaretu (…) przyjął chrzest w Jordanie”. Wtedy „z nieba odezwał się głos: Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”, tj. „w Tobie złożyłem Moje postanowienia”. Natura Boga, objawia się w Jezusie Chrystusie. Jan chrzciciel wydaje świadectwo: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie”, „On chrzcić was będzie Duchem Świętym”. Porusza: gotowość Boga do zanurzenia każdego człowieka w Duchu Świętym, Duchu Jego Syna, Duchu Prawdy i Mocy – każdego, który wierząc Bogu, zdecyduje się związać swoje życie z Jezusem Chrystusem. Zaproszenie do tej decyzji dotyka każdego.

1 List Jana Apostoła    Zwycięstwo w tym świecie jest dla ciebie osiągalne w Moim Synu

Oznajmienie Boga, „Trzech bowiem daje świadectwo: Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą”. Także świadectwa tych, którzy są Jego dziećmi „To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne”(1,1-2). Natura Boga, Ten, który daje „życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał”. Porusza, gdy patrzymy na to wszystko, z czym zmaga się świat, oznajmienie: „A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?”. „Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara”. „Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga”. „A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie”(5,10-12).

Psalm-Iz 12,2-6   Oto Bóg jest zbawieniem moim! Będę miał ufność  i nie ulęknę się,

bo mocą moją i pieśnią moją jest Pan.On stał się dla mnie zbawieniem!”.

„Chwalcie Pana! Wzywajcie Jego imienia! Rozgłaszajcie Jego dzieła wśród narodów”.

„Niech to będzie wiadome po całej ziemi!”.

„Wielki jest pośród ciebie, Święty”.

„Spotkanie z Biblią”  zachęcamy do osobistego spotkania codziennie i karmienie się  Słowem Bożym !


Drukuj   E-mail