headerimg

Niedziela 03.01.2021

2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim      03.01.2021

Czytania liturgiczne:  Syr 24,1-2.8-12; Ps 147; J 1,1-18; Ef 1,3-6.15-18

Bóg, który objawia swą mądrość.

W jakim stopniu ta mądrość wytycza wybory twojego życia?

 

Księga Syracha          Przyjmuję Bożą mądrość w porządku stworzenia świata

Na początku „Stwórca wszystkiego, Ten, co”, „na samym początku mnie (mądrość) stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę”. „Wyszłam z ust Najwyższego i niby mgła okryłam ziemię”(24,3) Cel: Szukałam w czyim dziedzictwie mam się zatrzymać. Wtedy przykazał mi Stwórca”: „W Izraelu obejmij dziedzictwo”. Przyjęcie: „W Jego obecności, zaczęłam pełnić świętą służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam”. „Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie”. Każdy Izraelita uznał, że „wszystkim jest księga przymierza Boga Najwyższego, Prawo, które dał nam Mojżesz jako dziedzictwo”. „Zalewa ono mądrością”(24,23- 25).

Ewangelia św. Jana              Przyjmuję Syna Boga jako Pana mojego życia

„Na początku było Słowo” i „Bogiem było Słowo”. „Wszystko przez nie się stało a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie”. Cel: To Słowo, Syn Boga, przyszło na świat. „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”. „Przyszło do swojej własności”, aby zostać rozpoznane i przyjęte przez ludzi. Najpierw tych z narodu wybranego, dziedzictwa mądrości Prawa, a potem przez cały świat. „Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa”. Przyjęcie: „Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego”. Przyjęcie, uznanie w Jezusie Chrystusie Boga, „którego nikt nigdy nie widział”, otwiera dostęp do życia w pełni, na Jego wzór.

List do Efezjan      Korzystam z mądrości Boga wzrastając w poznaniu Jego Syna

Na początku:Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa (…), napełnił nas (wierzących), wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie”. W Nim udostępnił całe bogactwo swej łaski, również w postaci „wszelkiej mądrości i zrozumienia”(1,8). Cel: „Z miłości przeznaczył nas jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa”(1,5), „byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu”(1,6) Przyjęcie: „my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie”(1,12), możemy prosić, aby Bóg dał nam „ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego” i doświadczać „czym jest przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły”(1,19).

Psalm 145            „Święci Twoi niech Cię błogosławią!

Niech mówią o chwale Twojego królestwa i niech głoszą Twoją potęgę,

aby oznajmić synom ludzkim Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twego królestwa”.

 „Pan jest wierny we wszystkich swych słowach i we wszystkich swoich dziełach święty”

„Spotkanie z Biblią”  zachęcamy do osobistego spotkania codziennie i karmienie się  Słowem Bożym !