headerimg

Niedziela 06.12.2020

2 Niedziela Adwentu       6.12.2020

Czytania liturgiczne:  Ps 85; Iz  40,1-11; Mk 1,1-8; 2P 3,8-14

Bóg, który z każdym pragnie mieć bliska relację.

Co może być przeszkodą z twojej strony?

Księga Izajasza     Nie uznanie Boga jedynym Prawodawcą?

Sytuacja „Pocieszajcie mój lud”- mówi nasz Bóg”, bo czas niewoli  się skończył”, „nieprawość jego odpokutowana, bo odebrał z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swoje grzechy”. Przypomina to sytuację człowieka po odbyciu kary za swoje winy. Istnieje wtedy obawa, czy będzie umiał żyć inaczej, zgodnie z prawem. Ratunek: oto Pan Bóg przychodzi z mocą”, „każdy człowiek zobaczy”, więc „nie bój się!”. To zapowiedź przyjścia Syna Bożego na ziemię. „Chwała Pańska się objawi”. Pasterski lud słyszy,  że Syn „jak pasterz pasie swą trzodę, swoim ramieniem gromadzi jagnięta, nosi je na swojej piersi, owce karmiące prowadzi ostrożnie”. Warunek: „Drogę Panu przygotujcie”, wyprostujcie swój sposób myślenia, wróćcie do początku, uznajcie Jedynym Prawodawcą waszego Boga. Czy prawa, które Bóg ustanowił,  są dla ciebie światłem dla dobrego życia, w każdym jego aspekcie?

Ewangelia św. Marka     Brak gotowości do zmiany życia?

Sytuacja: Syn Boży przyszedł już na świat, ale jeszcze nie rozpoczął działalności publicznej. Zapowiedział, Bóg: „wysyłam mojego posłańca przed Tobą, aby przygotował Twoją drogę” Synu Mój. I „wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił”. Ratunek, wiązał z Osobą: „Idzie za mną potężniejszy ode mnie, a ja nie jestem godny, aby schylić się i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów”. „On będzie was chrzcił Duchem Świętym”, to jest, zanurzał was w Duchu samego Boga. Warunek to gotowość człowieka na zawrócenie z drogi, którą podążał dotychczas, według własnych wyborów, grzesząc i oddalając się od Boga. Zwrot ku Bogu, wiązał się z wyznaniem grzechów dla ich odpuszczenia. „Ciągnęła do niego (Jana Chrzciciela) cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy”. Czy pamiętasz okoliczności, wyrażonego Bogu, pragnienia zmiany swego życia?

Drugi List św. Piotra         Brak chęci do wierności Jezusowi we wszystkim?

Sytuacja: Adresaci listu Piotra, to ci, którzy odpowiedzieli na wezwanie Ewangelii, „w Duchu zostali uświęceni, skłonili się do posłuszeństwa i pokropieni zostali krwią Jezusa Chrystusa(1P1,2). Słyszą teraz, że „Jak złodziej przyjdzie dzień Pański, w którym niebo z szumem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią,  a ziemia i dzieła na niej zostaną odnalezione. Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy"?. Ratunek potrzebny jest tym, którzy jeszcze nie związali swego życia z Chrystusem. Piotr tłumaczy dlaczego, powtórne przyjście Jezusa Chrystusa jeszcze nie następuje: „Pan chce wszystkich doprowadzić do nawrócenia”. Warunek: „Jakimi więc powinniście być wy, w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie”?. Najprościej – naśladowcami Chrystusa, tak w głoszeniu Ewangelii jak i dawaniu świadectwa o pojednaniu z Nim. Z kim ostatnio rozmawiałeś o tym, kim dla ciebie jest Jezus Chrystus?

Psalm 85   „Łaskawym się okazałeś Panie, dla twej ziemi: odmieniłeś los Jakuba,

odpuściłeś winę Twojemu ludowi; zakryłeś wszystkie ich grzechy.

Powściągnąłeś całe zagniewanie Twoje, zaniechałeś zapalczywości Twojego gniewu.

Odnów nas, Boże, nasz Zbawco”.

„Spotkanie z Biblią”  zachęcamy do osobistego spotkania codziennie i karmienie się  Słowem Bożym !