Niedziela 29.11.2020

1 Niedziela Adwentu       29.12.2020

Czytania liturgiczne: Ps 80; Iz 63,16-19.64,3-7; Mk 13,33-37; 1Kor 1,3-9

Bóg, zawsze działa na rzecz tego, który  Go oczekuje.

Na czym polega twoje czuwanie aż On przyjdzie?

Księga Izajasza       Na świadomości, że jesteś Jego dziełem?

Powołany do relacji, z Tobą Boże, który „jesteś naszym Ojcem”, ale „dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serca nasze stają się nieczułe na bojaźń przed Tobą”. „Grzeszyliśmy przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. My wszyscy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata”. „Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by chwycić się Ciebie”. Samowola  zburzyła relacje: „Ty zawrzałeś gniewem”, „skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy”. A jednak Boże, „Miłosierdzia Twego nie powstrzymuj, proszę”, „my jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. Wszyscy jesteśmy dziełem Twoich rąk”. „Odmień się przez wzgląd na (…) pokolenia Twojego dziedzictwa”. „Obyś rozdarł niebo i zstąpił”. Chcemy Cię poznać Boże!   Jak dobrze Ty znasz swego Ojca?

Ewangelia św. Marka         Na staraniu o powierzone tobie dobro?

Powołany do relacji z Bogiem człowiek doczekał się Jego przyjścia na świat. Chcąc poznać Go podąża za Nim, obserwuje i słucha. Tym razem jest przygotowywany na czas fizycznej nieobecności Mistrza. „Bo rzecz się ma podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż, zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie”, mówi Jezus. Samowola  zburzy relację, gdy Pan „niespodziewanie przyszedłszy” zastanie sługi śpiącymi. A „nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem”. A jednak Boże, Ty takiej sytuacji nie pragniesz, z miłością uprzedzasz każdego: „Co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!”. Ewangelista Jan wyjaśnia: „Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”(J 3,17). „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych”(Łk 21,34). Jak myślisz, co jest dobrem, które Pan ci powierzył?

Pierwszy List do Koryntian       Na korzystaniu z Jego łaski ?         

Powołani do relacji z Bogiem, odpowiedzieli decyzją oddania swojego życia w ręce Jezusa Chrystusa. Paweł modli się: „Nieustannie dziękuję za was mojemu Bogu, za łaskę Bożą, którą otrzymaliście dzięki Chrystusowi Jezusowi. W Nim zostaliście wzbogaceni we wszystko, w każde słowo i wszelkie poznanie, ponieważ świadectwo Chrystusa utrwaliło się w was”. W ten sposób nie brakuje wam żadnego daru łaski”, łaski, która jest niezasłużoną przychylnością Boga. Czy samowola  zburzy relację? Nie. Posmakujemy jej skutków. Ale czy mając do dyspozycji taki ogrom łaski Boga, nie warto z niej korzystać i ze spokojem oczekiwać „objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa?. Wierny Bóg, „który powołał was do współuczestnictwa z Synem swoim, Jezusem Chrystusem (…), będzie was umacniał aż do końca, abyście byli bez zarzutu na Dzień Pana”.  Jaki dar łaski dzięki Jezusowi Chrystusowi, odkryłeś już w swoim życiu ?

Psalm 80      „Nie odstąpimy już więcej od Ciebie;

zachowaj nas przy życiu, byśmy wzywali Twojego imienia”.

„Boże, odnów nas i ukaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia”

„Spotkanie z Biblią”  zachęcamy do osobistego spotkania codziennie i karmienie się  Słowem Bożym !


Drukuj   E-mail