Niedziela 22.11.2020

34 Niedziela Zwykła       22.11.2020

Czytania liturgiczne: Ps 23; Ez 34,11-12.15-17.; Mt 25,31-46 ; 1Kor 15, 20-26.28

Bóg, który zna swoje owce.

Co decyduje o przynależności do Jego owiec?

 

Księga Ezechiela          Posłuszeństwo tym, którzy nazywają się pasterzami?

Pasterzowanie: „Czyż pasterze nie powinni paść owiec?”, pyta prorok. Potem ich oskarża:  „Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście.  Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście”(34,2-4). Zdziwienie owiec: Dlaczego jesteśmy  w rozproszeniu? Dlaczego wystawione jesteśmy na niebezpieczeństwa? Dlaczego nie jesteśmy zadbane? Decyzja Boga: „Ja sam będę pasł moje owce”, mówi Pan Bóg. „Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie”. Czy jestem pod opieką Wielkiego Pasterza ?

Ewangelia św. Mateusza        Posłuszeństwo Dobremu Pasterzowi?

Pasterzowanie Jezusa Chrystusa wypełniło zapowiedzi Boga Ojca. „Owce słuchają Jego głosu; woła On swoje owce po imieniu i wyprowadza je”. „Staje na ich czele, a owce postępują za Nim, ponieważ głos Jego znają(J10,2-4). Jezus Dobry Pasterz, uczniowie – owce Jego pastwiska, naśladują Go. Uczą się być Mu  posłuszne we wszystkim i tak kształtuje się w nich nowa jakość życia. Zaspokajają potrzeby głodnych i spragnionych, przyjmują przybywających pod swój dach. Jest to dla nich naturalne. Są zdziwieni, gdy słyszą, że to Jezus był odbiorcą tych działań. Czy zdawali sobie sprawę, że są „błogosławieni u Ojca”? Decyzją Boga jest, w ich przypadku, „weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata”. Czy jestem gotowy do Królestwa ?

 1List do Koryntian                     Przynależność do Jezusa Chrystusa

Pasterzowanie Jezusa Chrystusa nie dla wszystkich okazało się pożądane. Co więcej, wielu  znienawidziło Go i doprowadziło do Jego śmierci. To nie owce były przedmiotem ich troski, ale chęć utrzymania religijnej władzy i swoich zysków. Ale „Chrystus zmartwychwstał”. „Jako pierwszy spośród tych co pomarli”. Gdy powróci na ziemię, nie będą zdziwieni ”ci co należą do Chrystusa”, ci, co na Niego czekają. Bo „jak    w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni”.  Decyzją Boga,  „jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Wszystko bowiem rzucił pod stopy Jego”. „Trzeba bowiem, aby królował”.  Jezus Chrystus „pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc”. „A gdy wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko”. Czy związałem swoje życie z Chrystusem i należę tylko do Niego?

Psalm  23        Gdy „Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego”.
„Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach”.
„Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy”
 

„Spotkanie z Biblią”  zachęcamy do osobistego spotkania codziennie i karmienie się  Słowem Bożym !


Drukuj   E-mail