headerimg

Niedziela 15.11.2020

33 Niedziela Zwykła       15.11.2020

Czytania liturgiczne: Ps 128; Prz 31,10-13.19-20.30-31; Mt 25,14-30; 1Tes 5,1-6

Jezus, Syn Boży, który przyjdzie

jeszcze raz na świat.

W jaki sposób przygotowuję się na Ten Dzień?

Księga Przysłów      Akceptując swoje „tu i teraz”

Łaska Boża: to „mąż, który jej ufa”, to powierzony jej dom i synowie, to sąsiedzi. Dobre zarządzanie: „ona przez wszystkie dni swego życia wyświadcza mu (mężowi) nie zło, ale dobro. Troszczy się o len i wełnę, chętnie pracuje rękami”; „czuwa nad swym domem, nie jada chleba lenistwa”. „Swoją dłoń wyciąga do ubogiego i biedakowi podaje rękę”. Błogosławieństwo Boże: „siła i dostojność są jej okryciem, z uśmiechem spogląda w przyszłość”. „Chwalą ją synowie i sławi ją również mąż”. Czy jesteś wdzięczny Bogu za swoje miejsce na ziemi?

Ewangelia św. Mateusza    Rozpoznając i pomnażając dary Pana Boga

Łaska Boża: pan „który wybierał się w podróż” powierzył swój majątek „każdemu według jego zdolności i wyjechał”. Dobre zarządzanie: Zatroszczyć się o powierzoną, w celu jej pomnożenia, własność Pana. „Ten, który otrzymał pięć talentów, od razu puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Podobnie i ten, który otrzymał dwa, zyskał drugie dwa”. Błogosławieństwo Boże: Obaj usłyszą z ust Pana: „byłeś wierny w drobnych sprawach, nad wieloma cię postawię. Wejdź, aby radować się ze swoim panem”, usłyszał każdy ze sług, który pomnożył majątek swego pana. Co więcej, to oni zostają wzbogaceni o następne dary. W jaki sposób pomnażasz dary Boże?

1List do Tesaloniczan   Żyjąc tak, że Ten Dzień mnie nie zaskoczy

Łaska Boża: „ Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga:  nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.”(Ef 2,8-9). „Jesteście dziećmi światła i dziećmi dnia, a nie nocy i ciemności”. „Doskonale wiecie, że Dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy (…), jak bóle na brzemienną”. Dobre zarządzanie: „nie śpijmy więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi”. „Pokrzepiajcie się wzajemnie i umacniajcie jeden drugiego, jak to zresztą czynicie”(5,11). Błogosławieństwo Boże: albowiem Bóg „zechciał abyśmy osiągnęli zbawienie przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa”. „On umarł za nas, abyśmy (…) razem z Nim żyli”(5,9) Czy związałeś swoje życie z Jezusem? Jeśli tak, to Ten Dzień cię nie zaskoczy.

Psalm  128      „Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana, który chodzi Jego drogami!
              Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie.
                      Małżonka twoja jak płodny szczep winny we wnętrzu twojego domu.
                               Synowie twoi jak sadzonki oliwki dokoła twojego stołu.
                             Oto takie błogosławieństwo dla męża, który boi się Pana”.

„Spotkanie z Biblią”  zachęcamy do osobistego spotkania codziennie i karmienie się  Słowem Bożym !