headerimg

Niedziela 08.11.2020

32 Niedziela Zwykła       8.11.2020

Czytania liturgiczne:    Ps 63; Mdr 6,12-16, Mt 25, 1-13; 1Tes 4, 13-18

Bóg, jedyne źródło mądrości.

W jaki sposób ty zaopatrujesz się w tą mądrość?

 Księga Mądrości      Nieprzerwanie pragnąc jej dla siebie

Dostępność: „Piękna i niewiędnąca jest mądrość, chętnie się objawia tym, którzy ją miłują i daje się znaleźć tym, którzy jej szukają. Pierwsza daje się poznać, gdy jej ktoś pragnie”. Czerpanie: „Gdy dla niej ktoś wcześnie wstaje, nie zmęczy się szukaniem, bo już przy bramie (dnia) znajdzie ja siedzącą”. Korzyść: „Tych, którzy są jej godni, sama chodząc, szuka i życzliwie im się pokazuje na ścieżkach; na każdą myśl o niej staje przy nich”. „Zapragnijcie Moich Słów, zacznijcie ich pożądać, a znajdziecie pouczenie”(6,11). Czy jest w tobie pragnienie poznawania Słowa Bożego?

Ewangelia św. Mateusza        Będąc w nią zaopatrzonym na każdą sytuację

Dostępność: Zadaniem panien przygotowujących się na spotkanie pana młodego było dbanie o oświetlenie jego drogi, gdy będzie nadchodził. Niezbędnym więc, było posiadanie lampy oliwnej wraz z zapasem oliwy dla podtrzymania ognia. Oliwa była powszechnie dostępna, można było ją nabyć. Czerpanie: Panny mądre z przypowieści Jezusa, zaopatrzyły się w jej zapas na wypadek, gdyby przyjście pana nastąpiło później, niż tego oczekiwały. Panny głupie „nie wzięły ze sobą oliwy”. Korzyść: „Nagle w środku nocy wołanie się rozległo: Oto pan młody, wychodźcie na spotkanie z nim. Obudziły się wszystkie panny”. Jednak tylko mądre, „gotowe weszły z nim na wesele. Drzwi zostały zamknięte”. „Czuwajcie zatem, bo nie znacie dnia ani godziny”, zakończy przypowieść Jezus. Chrystus przyjdzie raz jeszcze na ziemię. Czy jestem gotowy ? Jak dbam o zapas oliwy; o zaopatrzenie w Jego mądrość na każdy czas ? 

List do Tesaloniczan     Złożywszy całą nadzieję w Chrystusie

Dostępność: „Nie chcemy, bracia, żebyście pozostawali bez wiedzy na temat umierających i żebyście się smucili jak ci inni, którzy nie mają nadziei”. Czerpanie: „Otóż jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to tak samo tych, którzy umarli, Bóg dzięki Jezusowi poprowadzi wraz z Nim”. „A o tym was zapewniamy słowem Chrystusa”. „Na dane hasło, na głos archanioła i na dźwięk trąby Bożej sam Pan zstąpi z nieba i najpierw powstaną umarli w Chrystusie”. „Potem my, żyjący, pozostawieni tutaj, razem z nimi zabrani zostaniemy na obłokach, w przestworza, na spotkanie Pana. Korzyść: „A zatem pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami”. Gdzie jest więc bogactwo chwały? „Jest nim Chrystus w was, nadzieja chwały”(Kol 1,27). A w tobie?

Psalm  63    „Twoje miłosierdzie jest cenniejsze od życia,

dlatego moje wargi chcą Cię wysławiać”.

„Pamiętam o Tobie na moim posłaniu: kiedy brzask się budzi,

 myśl moja biegnie do Ciebie”

Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================