Niedziela 01.11.2020

31 Niedziela Zwykła      01.11.2020

Czytania liturgiczne:    Ps 24; Mt 5,1-12; 1 J  3,1-3; Ap 7,2-4. 9-14

Bóg, Projektant doskonałego życia dla każdego.

Jak realizujesz Jego projekt dla ciebie?

Ewangelia św. Mateusza          Poznałeś standardy życia w Jego Królestwie ?

Przekonanie, że pożądane „szczęśliwe życie”, to rzeczywistość Królestwa Boga. Zaprojektowane przez Niego, z doskonałą znajomością natury człowieka, którego stworzył i oznajmione uczniom Jezusa, brzmi: Ja Jestem pocieszycielem, daję i wypełniam, to co obiecałem, zaspokajam potrzeby głodnych i pragnących sprawiedliwości. Ja, twój Bóg miłuję i przebaczam. Ja daję się poznać tym, którzy oczyścili pragnienia swoich serc. Ja Jestem obrońcą znieważanych i oskarżanych. Ja zabezpieczam nagrodę moich uczniów w niebie. Odrzucenie tej propozycji, choćby w jej części, jest zgodzeniem się na rozwiązania tego świata. A dokładnie, pana tego świata, o którym Jezus powiedział: „On od początku jest zabójcą człowieka i nie trzyma się prawdy”. „Kłamcą jest i ojcem kłamstwa”(J 8,44). Poszukiwanie, człowieka pragnącego życia w Bożym Królestwie, praktycznie sprowadza się do jednego: jak zostać obywatelem Królestwa? Nikodemowi na to pytanie, Jezus odpowiedział wprost: „Jeśli ktoś nie narodzi się z wody i Ducha, nie jest zdolny wejść  do królestwa Bożego”(J3,5). Czy wydarzenie narodzenia się na nowo, miało miejsce w twoim życiu? 

1 List Jana Apostoła      Poddajesz się prowadzeniu Ojca - Króla?

Przekonanie, z radością oznajmione przez Jana narodzonym z Ducha, brzmi: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: że dziećmi Boga zostaliśmy nazwani i nimi jesteśmy”. Odrzucenie sposobu na życie, pochodzącego z tego świata, ma swój skutek, niepopularność lub wręcz prześladowanie. Jan tłumaczy: „świat dlatego was nie uznaje, że nie uznał Jego”, Ojca, Syna i Ducha. Poszukiwanie: czy trzeba jeszcze czymś zasłużyć na wieczne obcowanie z Bogiem”, musiało być obecne także we wczesnym Kościele. Jan wyjaśnia: „Umiłowani, już teraz jesteście dziećmi Boga” i nic tego nie zmieni. Ale „nie ujawniło się jeszcze kim będziemy. Wiemy, że kiedy On się objawi, do Niego podobni będziemy, bo zobaczymy Go takim jaki jest”. Czy ty całą nadzieję masz opartą na Chrystusie?

Apokalipsa św. Jana    Pewny swojego miejsca przed tronem Pana?

Przekonanie, oparte na świadectwie Jana: „Spojrzałem, a oto ogromny tłum, którego nikt nie zdołałby policzyć, z każdego narodu i z wszystkich plemion i języków. Stoją tam oni przed tronem i przed Barankiem, odziani w białe szaty, w ich rękach palmy. Wołają wielkim głosem: Zbawienie należy do naszego Boga, siedzącego na tronie, i do Baranka”. Odrzucenie tej prawdy, oznacza dobrowolne skazanie się na status obywatela mrocznego królestwa Złego. Bo tylko „do Boga należy błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga na wieki wieków. Amen”. Ale może o tym ktoś jeszcze nie wie? Dlatego poszukiwanie wokół siebie tych, co nie są jeszcze „odziani w białe szaty”, wybielone w „krwi Baranka”, powinno być stałą potrzebą dziecka Bożego. Czy ratujesz ludzi głosząc im Ewangelię?

Psalm  24      „Do Pana należy ziemia i wszystko co ją napełnia,

ląd zasiedlony i wszyscy jego mieszkańcy”.

„Kto stanie w Jego świętym miejscu?” - „Którzy szukają oblicza Boga”.

„Podnieście się (…), aby mógł wkroczyć Król chwały”. „Pan Zastępów”.

Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================

Drukuj   E-mail