headerimg

Niedziela 18.10.2020

29 Niedziela Zwykła   18.10.2020

Czytania liturgiczne:        Iz 45,1.4-6; Ps 96; Mt 22,15- 21; 1 Tes 1,1-5b

Bóg, Sprawca wszystkiego,
Pierwszy we wszystkim !

Jak ta prawda wpisuje się w moje życie?

Księga Izajasza      Uznaję Go Jedynym Bogiem ?

Rzeczywistość: Izajasz wypowiada proroctwo, które ma przygotować Izraela na wydarzenia przyszłe. Zapowiada fakt wybrania władcy pogańskiego imperium Cyrusa, do wypełnienia zadań prowadzących ku wolności Izraela. W ten sposób Pan Bóg objawia swą potęgę i suwerenność w działaniu. „Ty mnie nie znasz”, mówi o Cyrusie, „ale ci od wschodu słońca i ci od zachodu mają wiedzieć, że poza Mną nie ma innego”. Uznanie tej prawdy: „Ja Jestem tym, który daje pomyślność i dopuszcza niepowodzenie. Ja Jestem Panem, Bogiem, który stworzył wszystko”(45,7) - leży po stronie wolnego człowieka. Czy uzna, że „Ja jestem Panem, Bogiem. Nie ma jeszcze jakiegoś innego”?. Czy w Nim będzie szukał sensu i mocy dla swojego życia?

Ewangelia św. Mateusza      Szukam Jego woli w obecnej rzeczywistości życia ?

Rzeczywistość: „Odeszli wówczas faryzeusze i wspólnie postanowili, aby Go (Jezusa) złapać na jakimś słowie. Wysłali do Niego swoich uczniów razem z ludźmi Heroda i zapytali”: „powiedz nam, czy według Ciebie trzeba płacić podatek cesarzowi czy nie?”. Pan Bóg ujawnił w osobie Jezusa swoją moc i mądrość. Niezwykłość Jezusa została rozpoznana: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery i że z całą prawdą uczysz drogi Bożej. I nie zależy Ci na kimś tam”, zwracają się do Niego faryzeusze. Ale czy naprawdę w to wierzą  i szukają Jego rozwiązania dla sprawy podatku? Uznanie prawdy o tym kim jest Jezus, uznanie w Nim Syna Boga, nie miało miejsca. „Jezus rozpoznał ich niegodziwość, dlatego powiedział: Dlaczego obłudnicy wystawiacie mnie na próbę?”. Zdumieni Jego odpowiedzią, zostawią Go i odejdą. Czy teraz uznali w Nim Boga? Odpowiedź Jezusa: „Oddajcie więc Cezarowi, co Cezara, a Bogu, co Boga” pozostaje także i z nami. Jeżeli chcę iść za Jezusem, zobaczę „Cezara” w moim życiu. Pomyślę, na czym u mnie polega oddawanie Bogu tego co tylko Jemu należne.

1 List do Tesaloniczan      Pamiętam okoliczności, gdy On stał się Pierwszym dla mnie?

Rzeczywistość, którą odnotował Paweł w życiu wielu Tesaloniczan: „Wiemy przecież, umiłowani przez Boga bracia, o waszym wyborze, o tym, że nasze głoszenie Ewangelii nie dotarło do was w samym tylko w słowie, lecz również w mocy i w Duchu Świętym, i w całkowitym przekonaniu” . Pan Bóg odbiera za to wdzięczność autorów listu; „Dziękujemy zawsze Bogu za was wszystkich, ilekroć robimy wspomnienie w naszych modlitwach, bo stale pamiętamy o waszym dziele wiary, o trudzie miłości i o trwaniu przed Bogiem i Ojcem naszym w nadziei Pana naszego Jezusa Chrystusa”. Uznanie prawdy Ewangelii, związanie swojego życia z Jezusem Zbawicielem, przyniosło realne zmiany ich życia: „Staliście się naśladowcami naszymi i Pana,  bo przyjęliście słowo pośród wielkiego ucisku z radością pochodzącą od Ducha Świętego i tak staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achai. Słowo Pańskie bowiem rozeszło się od was”.(1,6-7). Czy pamiętam okoliczności tego wydarzenia w moim życiu, gdy zrozumiałem treść Ewangelii, zdecydowałem powierzyć swoje życie Jezusowi  a dziś mogę świadczyć o zmianach, których Jego Duch we mnie dokonał?

Psalm  96        „Śpiewajcie Panu pieśń nową”.

„Śpiewajcie ku chwale Pana, błogosławcie Jego imię:

każdego dnia głoście radosną nowinę o danym przez Niego wyzwoleniu”

Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================