Niedziela 11.10.2020

28 Niedziela Zwykła       11.10.2020

Czytania liturgiczne: Iz 25,6-11; Ps 23; Mt 22,1-14; Flp 4,12-14.19-20

Bóg, który przygotował ucztę weselną dla każdego człowieka.  

Czy i w jaki sposób znalazłeś się na tej uczcie?

 Księga Izajasza     Uwierzyłeś obietnicy Króla ?

Postawa człowieka: „O Panie, Boże mój, pragnę Cię wielbić”.(25,1) Ufam, że spełni się Twa obietnica, „Objawiony od pradawna plan”.(25,1) „Pan Zastępów sprawi wszystkim narodom na tej górze to, że pić tu będą radość”. „Mówić będą: Oto jest nasz Bóg, na którym oparliśmy nasze nadzieje”. Skutek: „i dzięki temu doznaliśmy radości i cieszyć się teraz będziemy mogli z naszego ocalenia. Bóg bowiem da wytchnienie”. „Taki jest przecież plan wobec wszystkich narodów”. Konkluzja: warto opierać swe życie na obietnicach Boga.

Ewangelia św. Mateusza      Przyjąłeś zaproszenie i poszedłeś do Króla? Ubrałeś strój?

Postawa człowieka: Przypowieść Jezusa mówi najpierw o tych co odebrali zaproszenie na wesele u króla, „jednak przyjść nie chcieli”. „Zlekceważyli to i odeszli: ten na swoje pole, ten do swojego kupiectwa. A jeszcze inni zatrzymali jego sługi, znieważyli, nawet zabili”. Potem o tych, którzy z ulicy zostali zabrani przez sługi króla. Musieli zostać obdarzeni strojem weselnym przez gospodarza (co było ówczesnym zwyczajem) i „uczta wypełniła się zasiadającymi”. Na koniec wyszczególniony zostaje jeden z zebranych, który zasiadł do stołu bez stroju weselnego. Skutek: Zachowanie pierwszej grupy ludzi wzbudza słuszny gniew króla, „zabójców wytracił”. Druga grupa, odpowiednio ubrana, zasiada do uczty. Człowiek bez stroju weselnego, wzbudza zdziwienie króla, że nie uszanował wymogu stosownego ubrania, a chce ucztować. „Wyrzućcie go w ciemność na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”, usłyszy polecenie wydane sługom. Konkluzja:  Jestem oczekiwany w Królestwie niebieskim. Nie zlekceważyłem zaproszenia, więc nie  czeka mnie śmierć wieczna. Mam radość, bo uwierzyłem, a jedynym warunkiem zbawienia jest wiara Synowi Bożemu, zobrazowana przez „właściwy strój” na uczcie. Nie próbowałem dostać się do Królestwa na własnych warunkach, np. ze względu na swoje zasługi, bo nie ma takiej możliwości. 

List do Filipian     Dzielisz radość ucztowania z innymi ? 

Postawa człowieka: „Bez przerwy radujcie się w Panu. Jeszcze raz powiem: radujcie się. Wasza dobroć niech daje się poznać wszystkim ludziom. Pan blisko. O nic się zbytnio nie martwcie, lecz w każdej modlitwie i prośbie niech wasze potrzeby będą z wdzięcznością przedstawiane Bogu”(4,4-6). Skutek: „Umiem i ograniczyć się, umiem i żyć w dostatku. We wszystko i w każdą sytuację zostałem wtajemniczony: i sytym być, i głód znosić; i w dostatku żyć, i w niedostatku”. Konkluzja: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”. „Bóg mój nasyci w Chrystusie Jezusie każdą” moją  „potrzebę według swojego bogactwa w chwale. Bogu i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków . Amen.”

Psalm  23       „Pan mym pasterzem, niczego mi nie braknie.

Dał mi spoczywać tam, gdzie dużo zieleni, zapewnia mi pokarm”.

„Odświeża moją duszę, prowadzi mnie po ścieżkach sprawiedliwości ze względu na swoje imię”.

„Panie, Twoje miłosierdzie będzie mi towarzyszyć przez wszystkie dni mego życia:

i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe dni”.

Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================

Drukuj   E-mail