Niedziela 04.10.2020

27 Niedziela Zwykła   04.10.2020

Czytania liturgiczne:   Iz 5,1-7; Ps 80; Mt 21,33-43; Flp 4,6-9

Bóg, który nadaje bieg życiu
każdego człowieka.                                                         

Z jakim moim przyjęciem spotyka się Bóg?

Księga Izajasza    Z lekceważeniem ?  

Początek: „Umiłowany miał winnicę na wzgórzu, na żyznej ziemi: Otoczyłem ją murem, posadziłem najlepsze gatunki szczepów winnych, pośrodku niej wzniosłem wieżę”. Czy jest coś, „co jeszcze powinienem uczynić dla mojej winnicy, a nie uczyniłem?” „Otóż tą winnicą Pana Zastępów jest dom Izraela i każdy z Judy”. Oczekiwanie: „Potem czekałem, aż wyda kiście winogron”, „Spodziewałem się, że spełniać będą” to, czego ich nauczyłem. Plon: „A ona wydała jakieś kolczaste łuskwiny”. „A oni są sprawcami nieprawości (…), a także krzyków rozpaczy”. Reakcja: Otóż oznajmię wam, co zrobię ze swoją winnicą: Zburzę jej ogrodzenie, tak, że wydana zostanie na grabież (…), skazana na podeptanie”. „Wedrą się do niej ciernie jak nieużytki”.

Ewangelia św. Mateusza       Przywłaszczając to co do mnie nie należy ?

Początek: Jezus opowiada przypowieść: „Był pewien gospodarz, który założył winnicę i otoczył ją murem, i wydrążył w niej tłocznię, i zbudował wieżę. Potem wydzierżawił ją rolnikom i wyjechał". Oczekiwanie: „A gdy nadszedł czas zbiorów, wysłał swoje sługi do tych rolników, aby wzięli jego zbiory”. Plon jemu należny nawet  w części, nie wraca do gospodarza. On kilkakrotnie próbuje odebrać należność, ale bez skutku. Jego słudzy zostają pobici lub zabici, nawet jego syn zostaje porwany i zamordowany. „Obejmiemy jego majątek”, mówią dzierżawcy. Reakcja gospodarza jest dla słuchających oczywista „skaże ich jako złych na nieszczęsną zgubę, a winnicę wydzierżawi innym”. „Arcykapłani i faryzeusze” wysłuchawszy „przypowieści, zrozumieli, że mówi  o nich”(21,45). Mieli służyć Bogu, ale przejęli Prawo i Jego lud na własność. Odrzucili wzór wiary i sprawiedliwości Abrahama oraz duchowy sens Prawa Bożego. W historii Izraela zgładzono wielu proroków posłanych do nich przez Boga. Król, Bóg nie odebrał Jemu należnego plonu; oczekiwał ludzi żyjących na Jego chwałę dzięki posłudze i świadectwu życia przywódców religijnych. Oni zawłaszczali chwałę należną Bogu, odbierając chwałę od siebie nawzajem (J 5,44). 

List do Filipian     Radując się pokojem w Chrystusie ? 

Początek: Paweł głosił Ewangelię w Filippi w czasie drugiej podróży misyjnej. O powstałej wtedy wspólnocie tych, którzy uwierzyli pisze: „Składam dziękczynienie mojemu Bogu przy każdym wspomnieniu o was, za każdym razem, w każdej modlitwie za was wszystkich”(1,3). „Abyście dzięki Jezusowi Chrystusowi napełnieni byli plonem sprawiedliwości na chwałę i cześć Boga”(1,10-11). Oczekiwanie: „O nic się nie martwcie, lecz w każdej modlitwie i prośbie niech wasze potrzeby będą z wdzięcznością przedstawiane Bogu”. „Cokolwiek, bracia, prawdziwe, cokolwiek dostojne, cokolwiek sprawiedliwe, cokolwiek święte, cokolwiek życzliwe, cokolwiek chwalebne, czy to jakaś cnota lub czyn, jakiś godny pochwały, to miejcie na myśli”. Plon: „A pokój Boży, ogarniający każdą myśl, będzie strzegł waszych serc i waszych dążeń w Chrystusie Jezusie”. I wtedy oczekujemy reakcji wiernego Boga, zgodnie ze Słowem: „Bóg mój nasyci w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę według swojego bogactwa w chwale”(4,19).

Psalm  80    „Boże Zastępów, odwróć się w tę stronę. Spójrz z nieba i zobacz. Przypatrz się tej winnicy.

   Zadbaj o nią, bo przecież zasadziła ją Twoja prawica: spójrz na syna człowieczego, którego umocniłeś dla siebie”.

„Nie odstąpimy już od Ciebie; pozwól nam żyć, abyśmy mogli wzywać Twoje imię”

 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================

Drukuj   E-mail