headerimg

Niedziela 27.09.2020

26 Niedziela Zwykła       27.09.2020

Czytania liturgiczne: Ez 18,25-28; Ps 25; Mt 21, 28-32; Flp 2, 1-11

Bóg, który uczestniczy

w przemianie człowieka.

 W jaki sposób pozwalasz się Bogu kształtować ?

 

Księga Ezechiela        Uznając, że Droga, którą proponuje podążać jest prosta?

Najpierw wiara Słowu Boga, który stwierdza „Mówiliście: Droga Pana nie jest prosta. Posłuchaj zatem, cały domu Izraela: Czy moja nie jest prosta, czy raczej wasza droga jest kręta?”. Doświadczane niepowodzenia i nadmierne troski może są skutkiem niewiary Bogu i realizowaniem własnego pomysłu na życie? Rozpoznanie: Zmień myślenie swoje na Moje; „Jeśli występny odstąpi od swojej sprawiedliwości, którą uprawiał i będzie postępował według sprawiedliwości i Moich wyroków, zachowa życie. Bo on odstąpił od czynów bezbożnych, które popełniał i dlatego życie zachowa: nie umrze”. Posłuszeństwo: „odrzuć je od siebie wszystkie swe czyny bezbożne, przez które przeciw Mnie występowaliście i ukształtujcie sobie serce nowe i nowego ducha”, chętnego w podążaniu Drogą Pana.

Ewangelia św. Mateusza      Znajdując zastosowanie dla woli Boga w swoim życiu?

Najpierw wiara Słowu Jezusa o reakcji jemu współczesnych na życie i działanie Jana Chrzciciela: „Szedł   u was Jan drogą sprawiedliwości, a nie uwierzyliście mu, poborcy natomiast i ladacznice uwierzyli mu”. Rozpoznanie: „Wy nawet potem, gdy to zobaczyliście, nie zmieniliście zdania, by mu uwierzyć”. „Oznajmiam wam, że poborcy i ladacznice prędzej niż wy wchodzą do królestwa Bożego”. Ich postawa posłuszeństwa została przez Jezusa zilustrowana reakcją pierwszego syna z przypowieści. On na polecenie ojca „rzekł: Nie chcę. Później jednak zmienił zdanie i poszedł”. Drugi syn polecenie przyjął; „Już idę, panie. Ale nie poszedł”. Dla słuchaczy jest oczywiste, że to ten pierwszy syn wykonał wolę swego ojca.

List do Filipian     Pozwalając Duchowi Jezusa przemieniać swoje życie?

Najpierw wiara w Jezusa i Jego dzieło zbawienia na krzyżu. Wiara, wyrażona decyzją i wyznaniem, „że Jezus Chrystus jest (moim) Panem ku chwale Boga Ojca”. „Skoro na Nim oparliście swoją wiarę, oznaczeni zostaliście pieczęcią obiecanego Ducha Świętego(Ef 1,13). Rozpoznanie: „Jeśli  zatem jest jakaś zachęta w Chrystusie, jakieś pocieszenie miłości, jakaś wspólnota ducha, jakaś serdeczność i tkliwość, pełną uczyńcie moją radość, byście jedno myśleli, byście tę samą mieli miłość”. Posłuszeństwo: „Aby każdy nie to, co swoje, miał na uwadze, lecz każdy i to, co innych. Niech te myśli w was będą, które i w Chrystusie Jezusie”. Jak to możliwe? Realizuje się obietnica Jezusa: „Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was o wszystkim pouczy i będzie wam przypominać wszystko, co ja wam powiedziałem”(J14,26).

Psalm  25     „Panie, daj mi poznać Twoje drogi, naucz mnie Twoich ścieżek.

Prowadź mnie ku Twojej prawdzie, bo Ty jesteś Bogiem, moim wybawicielem,

na Ciebie czekam każdego dnia”.  „Strzeż mojego życia, ratuj mnie!”

Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy - po zakończeniu pandemii
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca