headerimg

Niedziela 20.09.2020

25 Niedziela Zwykła   20.09.2020

Czytania liturgiczne:     Iz 55,6-9; Ps 145; Mt 20,1-16;  Flp 1,20c-24.27a

Bóg zaskakujący w wynagradzaniu.

Co jest nagrodą, której ty oczekujesz?

 

Księga Izajasza      Doświadczanie bliskiej obecności Boga?

Warunek: „Szukajcie Boga, a znajdując, przywołujcie Go, dopóki nie zbliży się do was”. Trudności: ”Niech bezbożny opuści swe drogi, a człowiek łamiący Prawo – swoje plany”. „Niech niegodziwy porzuci swą drogę, a człowiek występny swoje zamysły. Niech każdy wróci do Pana”. Moje plany bowiem nie są takie, jak plany wasze, ani jak wasze drogi, moje drogi – mówi Pan”. „Daleka jest Moja droga od dróg waszych i wasze zamysły od moich myśli”. Zaskoczenie: „Niech każdy wróci do Pana, a dostąpi miłosierdzia”. „On bowiem może odpuścić wam wiele grzechów”. „I będzie Pan (…) i już więcej się nie oddali”(55,13). Obiecuje „Ja zadbam o pomyślność twej drogi”(55,11)

Ewangelia św. Mateusza       Znaleźć się w Królestwie niebieskim?

Warunek:Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł o świcie, by nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z nimi o denara za dzień i posłał ich”. Kluczowy warunek, który w całej  przypowieści zostaje ujawniony, to: zostać najętym do winnicy Pana i zgodzić się co do sposobu wynagrodzenia. Nikodem, opisany w ewangelii wg. Jana usłyszał: „Jeśli ktoś na nowo się nie narodzi, nie jest zdolny ujrzeć Królestwa Bożego”(J3,3). Nagroda, to życie wieczne.(J 3,16) Trudności: Czy wyszedłem  ze swojego świata komfortu, aby zostać najętym przez Jezusa? Czy jestem gotowy przyjąć Boże rozwiązanie, aby znaleźć się w Jego Królestwie, „nie z racji czynów”, ale „przez wiarę”(Ef 2,8-9). Czy nie patrzę „zepsutym okiem” na innych, którzy wydają się mniej zasługiwać na wejście do Królestwa? Bo zaskoczeni są i pełni pretensji do gospodarza, mówiący: „Ci ostatni pracowali jedną godzinę, a zrównałeś ich z nami, choć dźwigaliśmy ciężar dnia i spiekoty”. Oni słyszą odpowiedź: „Czy mi nie wolno uczynić ze swoim co chcę?”. „Jestem dobry”.

List do Filipian      Wzrastać w umiejętności życia na chwałę Chrystusowi?

Warunek Paweł wyraża w ten sposób: „z tego cieszę się”, że „mówi się o Chrystusie”. „Dzięki waszej modlitwie i dzięki podporze Ducha Jezusa Chrystusa(1,18-19), zgodnie z moim oczekiwaniem i nadzieją, że w niczym nie doznam zawodu, lecz dzięki pełnej śmiałości słowa, jak zawsze, tak i teraz Chrystus dozna wywyższenia w moim ciele”. Trudności: „Walczą we mnie te dwa dążenia: pragnę, aby umrzeć i być z Chrystusem, bo przecież to o wiele lepsze; pozostać natomiast w ciele – bardziej potrzebne ze względu na was”. Czy zaskakuje go decyzja Pana? Wiemy, że przyjmuje ją mówiąc: „wiem, że pozostanę i że dla was wszystkich żyć będę: dla waszego postępu i radości opartej na wierze, ażeby dzięki mnie wzrastała wasza chluba w Chrystusie Jezusie: za sprawą mojej ponownej obecności u was”(1,25-26).

Psalm  145     „Pan jest blisko każdego, kto Go wzywa, każdego, kto Go wzywa w prawdzie.

Spełni pragnienie tych, którzy żyją w Jego bojaźni, wysłucha ich modlitwy i ocali ich.

 Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują”.

 „Pan jest dobry dla wszystkich, Jego serdeczna życzliwość ogarnia wszystkie Jego dzieła”.

„Niech rozpowiadają o chwale Twojego królestwa”.

Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy - po zakończeniu pandemii
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca